Informacje prasowe

Wyjaśnienia do artykułu „RONDO ZA GROSZE”

2005.08.29 00:00

Zgodnie z art. 6 ust.1 i art. 12 ust.1 prawa prasowego, do Redaktora Naczelnego Gazety Stołecznej zostało skierowane wyjaśnienie do artykułu „RONDO ZA GROSZE”, który ukazał się w „Gazecie Stołecznej” w dn. 23 sierpnia 2005 r. Powyższa publikacja zawiera szereg nieprawdziwych sugestii i...

więcej o: Wyjaśnienia do artykułu „RONDO ZA GROSZE”

Informacja prasowa. Samorząd Województwa Mazowieckiego inwestuje w kulturę

2005.08.12 00:00

W stosunku do roku 2003, tegoroczne środki zabezpieczone w budżecie województwa na kulturę wzrosły aż o 74%, natomiast w stosunku do roku ubiegłego – o 20%. Rok 2006 będzie również pomyślny dla kultury. W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na przyszłoroczne inwestycje kulturalne...

więcej o: Informacja prasowa. Samorząd Województwa Mazowieckiego inwestuje w kulturę

Komunikat prasowy. 125 tys. euro dla Kolei Mazowieckich

2005.07.29 00:00

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o podpisaniu Porozumienia z Ministerstwem Infrastruktury w sprawie udzielenie bezzwrotnej pożyczki na dofinansowanie działalności spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o. o. Pieniądze pochodzą z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju...

więcej o: Komunikat prasowy. 125 tys. euro dla Kolei Mazowieckich

Informacja prasowa: Nabór wniosków na inwestycje finansowane z Kontraktu Wojewódzkiego

2005.07.21 00:00

14 lipca br. Marszałek Województwa Mazowieckiego i Minister Gospodarki podpisali Kontrakt Wojewódzki na lata 2005-2006. W tym roku dla Mazowsza zagwarantowano 186 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone: na budowę warszawskiego metra, dokończenie przeprawy mostowej w Płocku, modernizację i...

więcej o: Informacja prasowa: Nabór wniosków na inwestycje finansowane z Kontraktu Wojewódzkiego

Wyjaśnienie: Program „Już pływam” będzie realizowany przez samorząd Mazowsza

2005.07.20 00:00

Wyjaśnienie przesłane do redaktorów naczelnych „Słowa Radomskiego” i „Życia Warszawy”, wydanie radomskie.

więcej o: Wyjaśnienie: Program „Już pływam” będzie realizowany przez samorząd Mazowsza

Informacja prasowa. Inwestycje samorządu Województwa Mazowieckiego w bezpieczeństwo na Mazowszu

2005.07.13 00:00

W ciągu ostatnich czterech lat Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał na poprawę bezpieczeństwa na Mazowszu ok. 3,3 mln zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. poprawę bezpieczeństwa dzieci na drogach i nad wodą, zakup specjalistycznego sprzętu dla mazowieckiej policji, straży...

więcej o: Informacja prasowa. Inwestycje samorządu Województwa Mazowieckiego w bezpieczeństwo na Mazowszu

Informacja prasowa. Inwestycje w rozwój bazy sportowej na Mazowszu

2005.07.12 00:00

Od 1992 roku ponad 450 obiektów sportowych na Mazowszu otrzymało wsparcie finansowe o łącznej wartości 236 mln zł. Dzięki środkom Totalizatora Sportowego, wybudowano bądź zmodernizowano 35 krytych pływalni, 358 hal sportowych oraz 64 boiska i stadiony. W tym roku, z Funduszu Rozwoju...

więcej o: Informacja prasowa. Inwestycje w rozwój bazy sportowej na Mazowszu

Informacja prasowa

2005.07.01 00:00

Samorząd Województwa Mazowieckiego przekaże 30 milionów złotych na dofinansowanie budowy dróg, kanalizacji i wodociągów w najbiedniejszych gminach na Mazowszu. Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich ruszy w połowie lipca.

więcej o: Informacja prasowa