Zaproszenia

Zaproszenie na konferencję prasową: Samorząd sprzyja oświacie

2005.12.02 00:00 , aktualizacja: 2005.12.06 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

7 grudnia 2005 r. w godz. 11.15 – 17.00 w Auli Głównej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja „Samorząd sprzyja oświacie”.

O godz. 13.00, w przerwie obrad, serdecznie zapraszamy na konferencję prasową dotyczącą m. in. niewystarczającej subwencji oświatowej i wynikających stąd zagrożeń dla rozwoju mazowieckiej i polskiej oświaty. W konferencji wezmą udział: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wicemarszałek Waldemar Roszkiewicz, Prezes Związku Gmin Wiejskich RP Mariusz Poznański, przedstawiciel Związku Miast Polskich RP Andrzej Porawski.

Potrzeby oraz analiza stanu oświaty samorządowej w Polsce będą tematem całodziennej, ogólnopolskiej konferencji „Samorząd sprzyja oświacie”. Organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Celem spotkania jest debata, poświęcona roli samorządów w kreowaniu polityki oświatowej w Polsce, na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz postulowanym przez różne środowiska zmianom w zakresie prawnych uwarunkowań funkcjonowania oświaty.

Spotkanie plenarne poprzedzone będzie pracą w czterech zespołach warsztatowych, które zajmą się następującymi tematami: kompetencje samorządu województwa w kształtowaniu polityki oświatowej w województwie; niewystarczająca wysokość subwencji oświatowej – poszukiwanie dróg wyjścia; współpraca organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny; wykorzystanie środków z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. 1%).

Zaproszenie do udział w konferencji przyjęli m.in. Minister Edukacji i Nauki Michał Seweryński, który zgodził się w swoim końcowym wystąpieniu odnieść do zgłoszonych postulatów różnych środowisk oświatowych, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta, posłowie i senatorowie.

W czasie konferencji zostaną uhonorowani laureaci konkursu „Samorząd przyjazny oświacie”, który został ogłoszony wiosną 2005 r. Do udziału w konkursie zgłosiło się 26 gmin i powiatów z województwa mazowieckiego. Kapituła Konkursu ustaliła listę finalistów i zwycięzców w pięciu kategoriach: powiaty, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie i gminy wiejskie. Organizatorem konkursu są Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, przy współpracy Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Samorządu Województwa.

Bieżące informacje na temat konferencji są dostępne na stronie www.sso.edukacja.mazowsze.pl

  • Szczegółowy program konferencji w załączniku
  • Wiesława Lipińska
    Rzecznik prasowy

    Liczba wyświetleń: 592

    powrót