Zaproszenia

Zaproszenie. e-Strategia dla Mazowsza

2005.09.15 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

19 września br. , o godz. 15.00, w Siedzibie Sejmiku Województwa Mazowieckiego (sala 159, wejście B) przy Placu Bankowym 3/5 w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa nt. „e-Strategia Województwa Mazowieckiego – szanse i wyzwania dla Mazowsza” . W konferencji wezmą udział: Tomasz Sieradz – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Krzysztof Głomb – Prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” .

Do końca 2005 r. powstanie dokument „e-Strategia Województwa Mazowieckiego” , który umożliwi zrównoważony rozwój Mazowsza przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych. Jest on ściśle powiązany ze „Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego” oraz Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013. W pracach nad nim wezmą udział przedstawiciele samorządów lokalnych Mazowsza, przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych i organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy m.in. z firm sektora technologii teleinformatycznych (ICT).

W dokumencie tym sprecyzowane zostaną cele rozwoju regionu i zaproponowane najważniejsze projekty regionalne, umożliwiające wzrost gospodarczy i rozwój edukacji. Ponadto określone zostaną niezbędne inwestycje w zakresie infrastruktury teleinformatycznej. Pomoże to wskazać obszary Województwa Mazowieckiego, które wymagać będą szczególnych działań na rzecz wyrównania szans rozwojowych. Dotyczy to przede wszystkim obszarów wiejskich, gdzie możliwości dostępu do Internetu są ograniczone.

Do tej pory dokumenty tego typu zostały opracowane w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. Zgodnie ze wskazaniami Komisji Europejskiej posiadanie „e – Strategii” jest warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR- działanie 1.5.- Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego).

Serdecznie zapraszamy.
Wiesława Lipińska
Rzecznik prasowy

Liczba wyświetleń: 604

powrót