Zaproszenia

Zaproszenie: Fundusze unijne na odnowę wsi i ochronę dziedzictwa kulturowego

2005.11.18 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

23 listopada br., o godz. 10.00, w Warszawskim Centrum Olimpijskim, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, odbędzie się uroczyste podpisanie umów z gminami, które otrzymają dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego, w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Dzięki unijnym funduszom będzie można wybudować i zmodernizować domy kultury, świetlice, obiekty sportowe, parki, ścieżki rowerowe. Zrealizowanie projektów korzystnie wpłynie na poprawę estetyki polskiej wsi.

Zarząd Województwa Mazowieckiego wybrał 190 wniosków, złożonych przez 116 gmin i instytucji kultury. Wybrane projekty otrzymają dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej UE, w wysokości ok. 47 mln zł. Dodatkowo z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, na ten cel będzie przeznaczonych blisko 400 tys. zł.

Program adresowany jest do samorządów lokalnych i instytucji kultury. Może być realizowany w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców. W ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” pomoc finansową mogą otrzymać projekty dotyczące budowy i modernizacji domów kultury, świetlic, bibliotek, obiektów sportowych i rekreacyjnych. Istotnym elementem tego przedsięwzięcia jest zaktywizowanie środowisk lokalnych i ochrona dziedzictwa kulturowego na wsi. Wysokości dofinansowania projektu, nie może przekroczyć 80 proc. jego wartości i nie więcej niż 450 tys zł. dla jednej miejscowości lub instytucji kultury.

Nabór wniosków był prowadzony od 9 maja do 15 czerwca br. Wpłynęło 211 wniosków, o wartości 52 mln zł, złożonych przez 120 beneficjentów, w tym 4 instytucje kultury oraz 116 samorządów. Przy ocenie projektów pod uwagę brano: dochód podatkowy gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca, wielkość bezrobocia, atrakcyjność turystyczną gminy oraz podjęcie przez beneficjentów zobowiązania do zatrudnienia bezrobotnych przy wykonaniu zadania.

W imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego umowy z przedstawicielami gmin podpiszą: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Członek Zarządu Jan Engelgard.


Wykaz gmin i instytucji, które otrzymały dofinansowanie z SPO „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego znajduje się na stronie www.mazovia.pl. (Aktualności)

Serdecznie zapraszam.
Wiesława Lipińska
Rzecznik prasowy

Liczba wyświetleń: 788

powrót