Lesistość

Program zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do roku 2020

2007.03.02 00:00 , aktualizacja: 2016.03.29 13:25

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

W dniu 19 lutego 2007 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił "Program zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do roku 2020" (Uchwała Nr 18/07).

Opracowanie Programu, jest realizacją jednego z zadań priorytetowych Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego, przyjętego uchwałą Nr 118/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2003 r. Zadanie to również zapisane jest w Krajowym Programie Zwiększania Lesistości, zaakceptowanym przez Radę Ministrów RP, aktualizowanym w roku 2003.

Opracowanie takiego programu na szczeblu wojewódzkim i jego wdrożenie przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika lesistości Mazowsza do ok. 25 proc. w 2020 r.

Program stanowi cenny materiał wyjściowy do rozpoznania uwarunkowań przyrodniczych i społeczno – gospodarczych, nakreśla docelową wizję systemu obszarów leśnych regionu, a także wskazuje konkretną przestrzeń, w obrębie której samorządy gminne mogłyby i powinny rozważać zmiany przeznaczenia gruntów w tym kierunku.

Program zwiększania lesistości jest pierwszym opracowaniem w tym zakresie w województwie mazowieckim.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 13586 kB, Liczba pobrań: 6161, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 4887 kB, Liczba pobrań: 5318, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2028 kB, Liczba pobrań: 2433, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2177 kB, Liczba pobrań: 3968, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2470 kB, Liczba pobrań: 5454, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2281 kB, Liczba pobrań: 3745, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 1712 kB, Liczba pobrań: 2532, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2265 kB, Liczba pobrań: 1805, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2194 kB, Liczba pobrań: 1496, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2164 kB, Liczba pobrań: 1472, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2617 kB, Liczba pobrań: 1515, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2151 kB, Liczba pobrań: 1485, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2182 kB, Liczba pobrań: 1506, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2549 kB, Liczba pobrań: 1709, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2177 kB, Liczba pobrań: 1498, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2037 kB, Liczba pobrań: 1703, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2505 kB, Liczba pobrań: 2681, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2309 kB, Liczba pobrań: 1552, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2193 kB, Liczba pobrań: 1440, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2193 kB, Liczba pobrań: 1704, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2086 kB, Liczba pobrań: 1471, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2220 kB, Liczba pobrań: 1474, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2573 kB, Liczba pobrań: 1453, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2096 kB, Liczba pobrań: 1528, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2194 kB, Liczba pobrań: 1746, Plik graficzny (JPG)

Liczba wyświetleń: 20565