Szkolenia z zakresu opłat środowiskowych

Zaproszenie do udziału w szkoleniach w delegaturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotyczących „Opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach”

2018.07.27 13:20 , aktualizacja: 2018.08.21 14:56

Autor: Łukasz Malinowski (OŚ), Wprowadzenie: Dorota Mądral

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ponownie zaprasza przedsiębiorców, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prowadzące działalność w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe bezpłatne szkolenia dotyczące: opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.

 

Szkolenia odbędą się w następujących terminach i miejscach:

 • 12 września 2018 r. -– Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie, miejsce szkolenia: siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, ul. Wojska Polskiego 51,
 • 19 września 2018 r.-– Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach, miejsce szkolenia: siedziba Delegatury Urzędu w Siedlcach, ul. Wiszniewskiego 4,
 • 21 września 2018 r.– Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu, miejsce szkolenia: siedziba Delegatury Urzędu w Radomiu, ul. Kościuszki 5a,
 • 27 września 2018 r. – Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce, miejsce szkolenia: siedziba Delegatury Urzędu w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, sala nr 105,
 • 3 października 2018 r. – Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku, miejsce szkolenia: budynek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19, sala konferencyjna nr 13 na parterze.

Ideą spotkań jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. W trakcie szkolenia omówione zostaną aspekty praktyczne i prawne z zakresu ww. opłat. Trenerami prowadzącymi spotkania będą przedstawiciele Departamentu Opłat Środowiskowych.

 

Szkolenia są bezpłatne!

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną kompletnie
i czytelnie wypełnionej (z zaznaczeniem jednego, wybranego terminu szkolenia) oraz własnoręcznie podpisanej karty zgłoszenia: faks: (22) 59-79-629; e-mail:

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w zadeklarowanym terminie prosimy o wyznaczenie zastępstwa.

Uczestnicy, którzy nie zgłoszą się na szkolenie w deklarowanym terminie i nie wyznaczą zastępstwa zostaną wpisani na listę osób, które w przyszłości nie będą zapraszane na szkolenia organizowane przez Departament Opłat Środowiskowych.

W przypadku dodatkowych pytań do dyspozycji pozostają:

 • Justyna Król, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych, tel. 22 59 79 703,
 • Agnieszka Kwiatkowska, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych,tel. 22 59 79 263,
 • Szymon Mazur, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych, tel. 22 59 79 188.

Klauzula Informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego

Dane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

ul. Jagiellońska 26, 09-719 Warszawa

tel. (22) 5979-100, email: ,

ePUAP: /umwm/esp.

 1. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie to: tel. (022) 5979663; e-mail: .
 1. Pani/Pana dane osobowe:
 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, w celach zapewnienia Pani/Pana udziału w szkoleniu pn.: „Opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa oraz opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach” organizowanego przez Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
 2. nie będą udostępniane innym odbiorcom, o ile konieczność udostępniania danych osobowych nie wynika z przepisów prawa,
 3. będą przetwarzane nie dłużej niż wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów o archiwizacji,
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub żądania, ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia,
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO,
 3. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu pn. „Opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa oraz opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach” organizowanego przez Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie skutkuje brakiem możliwości Pani/a uczestnictwa w szkoleniu, o którym mowa w pkt 3 lit a.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 319 kB, Liczba pobrań: 334, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 312 kB, Liczba pobrań: 350, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 1818

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.