Composition

Ludwik Rakowski
Chairman of Sejmik of Mazowieckie Voivodeship

Ludwik Rakowski

Biographical note
Bożenna Teresa Pacholczak
Vice-chairwoman of Sejmik of Mazowieckie Voivodeship

Bożenna Teresa Pacholczak

Biographical note
Tomasz Kucharski
Vice-chairman of Sejmik of Mazowieckie Voivodeship

Tomasz Kucharski

Biographical note
Wiesława Krawczyk
Vice-chairwoman of Sejmik of Mazowieckie Voivodeship

Wiesława Krawczyk