Komunikaty

Nowe priorytety i kolejne nabory wniosków w programie „Europa dla Obywateli”

2016.02.10 15:40 , aktualizacja: 2016.03.21 09:24

Autor: Agnieszka Mync, KM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Do 1 marca 2016 r. trwają nabory wniosków we wszystkich komponentach i działaniach programu „Europa dla Obywateli” (Europe for Citizens) 2014–2020:

 • Komponent 1. Pamięć europejska
 • Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, w tym trzy działania:
 • Działanie 2.1. Partnerstwo miast
 • Działanie 2.2. Sieci miast
 • Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego

 

Ideą programu jest udział możliwie dużej liczby obywateli różnych krajów unijnych (także pozaunijnych) w działaniach określonych w dofinansowanych projektach.

 

Dotychczas Komisja Europejska ogłaszała odrębnie na każdy rok priorytety, których uwzględnienie w projektach składanych przez beneficjentów w poszczególnych komponentach było traktowane preferencyjnie w procedurze oceny wniosków. W celu zapewnienia dłuższego okresu na przygotowanie projektów, podjęto decyzję o określeniu priorytetów na lata 2016-2020, przy czym w kolejnych latach mogą być one modyfikowane w zależności od występujących potrzeb. Dlatego zachęcamy do sprawdzania treści dokumentu przy okazji następnych naborów.

 

Priorytety dla komponentów:

 • dla Komponentu 1
  1. Upamiętnienie kluczowych punktów zwrotnych w najnowszej historii Europy
  2. Społeczeństwo i zaangażowanie obywatelskie pod rządami reżimów totalitarnych
  3. Mechanizmy wykluczenia i utrata poczucia obywatelskości pod rządami reżimów totalitarnych: wyciąganie lekcji dla współczesności
  4. Przemiany demokratyczne i przystąpienie do Unii Europejskiej
 • dla Komponentu 2

2.1.  Zrozumienie eurosceptycyzmu i debata na ten temat

2.2.  Solidarność w czasach kryzysu

2.3.  Zwalczanie stygmatyzacji „imigrantów” i – dla przeciwwagi – tworzenie narracji, które mają za zadanie wzmocnić dialog międzykulturowy i wzajemne zrozumienie

2.4.  Debata nad przyszłością Europy

 

Podstawowym dokumentem, w którym określono zasady ubiegania się o dofinansowanie, procedury składania wniosków, kwalifikowalność wydatków, sposób rozliczania dotacji, procedury wyboru projektów, a także zasady promocji i upowszechniania informacji, jest przewodnik programowy (tłumaczenie na język polski).

 

Konkursy są kierowane m.in. do następujących kategorii beneficjentów: samorządy terytorialne/ miasta/władze lokalne lub ich stowarzyszenia, sieci miast partnerskich, organizacje pozarządowe, inne organizacje nienastawione na zysk, reprezentujące samorządy terytorialne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne i kulturalne, instytuty badawcze (w warunkach konkursu należy każdorazowo sprawdzić kwalifikowalność wnioskodawcy). Z pewnymi wyjątkami projekty realizowane są w partnerstwach międzynarodowych.

 

Wysokość dofinansowania projektów uzależniona jest od liczby biorących w nich udział krajów i uczestników oraz od liczby zorganizowanych wydarzeń. Maksymalne kwoty dotacji mieszczą się w przedziale od 25 tys. do 150 tys. euro i wynoszą:

 • w Komponencie 1. Pamięć europejska – 100 tys. euro
 • w Działaniu 2.1. Partnerstwo miast – 25 tys. euro
 • w Działaniu 2.2. Sieci miast – 150 tys. euro
 • w Działaniu 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego – 150 tys. euro

Dostęp do wszystkich informacji o konkursach i składaniu wniosków na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

 

Przypominamy, że szczegółowe informacje o programie można uzyskać w Polsce:

w Punkcie Kontaktowym „Europa dla Obywateli”

Al. Ujazdowskie 41 (wejście główne)

00-540 Warszawa

Tel.: 22 111 00 14, 22 447 61 74

e-mail:

www.europadlaobywateli.pl

 

Szczególnie polecamy zakładkę „Jak złożyć wniosek“ oraz udostępnione przez Punkt Kontaktowy formularze wniosków o charakterze poglądowym dla naborów 2016 r.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 296 kB, Liczba pobrań: 333, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 119 kB, Liczba pobrań: 296, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 916

powrót