Komunikaty

Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu”

2021.07.01 09:05 , aktualizacja: 2021.07.01 09:25

Autor: Marcin Polak (KP), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że w toku konsultacji z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu” została zgłoszona jedna uwaga, która została uwzględniona. Uwaga dotyczyła zmiany punktacji w § 13 dot. oceny dokonań kandydatów zgłoszonych w kategoriach: „Kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej” i „Kreatywny nauczyciel szkoły ponadpodstawowej” w punkcie 2 z 15 pkt na 20 pkt oraz w punkcie 3 z 10 pkt na 5 pkt.

Liczba wyświetleń: 115

powrót