Inne

Informujemy, że 1 stycznia 2020 r. rozpocznie się kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”

2019.12.18 13:30 , aktualizacja: 2019.12.18 13:38

Autor: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Konkurs „Zabytek Zadbany” ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Procedury konkursowe prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa; sekretariat konkursu – NID Oddział Terenowy w Olsztynie.

Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” można składać w następujących kategoriach:
Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;

  1. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
  2. Adaptacja obiektów zabytkowych;
  3.  Architektura i budownictwo drewniane;
  4. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne).
  5. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

 

Ogłoszenie dorocznych wyników konkursu ma miejsce w czasie ogólnopolskich obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbywających się pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków.

Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują tablice „Zabytku Zadbanego” do oznakowania obiektów; same zaś zabytki są prezentowane w dedykowanych wynikom konkursu wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa przekazywanych właścicielom zabytków i przedstawicielom ogólnopolskiego środowiska konserwatorskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń
Zgłoszenia są przyjmowane do 31 stycznia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Należy je nadsyłać na adres sekretariatu konkursu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy Olsztyn
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn
e-mail:
tel.: 89 521 26 87

 

Regulamin konkursu i zgłoszenie dostępne są na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa www.nid.pl w zakładce "Dla właścicieli i zarządców" - "Zabytek Zadbany" w plikach do pobrania.

 

 

Liczba wyświetleń: 255

powrót