Inne

Ogólnopolski konkurs „Sposób na Sukces" – XX edycja

2020.01.29 13:20 , aktualizacja: 2020.01.29 14:16

Autor: Dep. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

 

Zapraszamy osoby fizyczne i prawne do udziału – jesteś kreatywny, realizujesz ciekawe pomysły, tworzysz nowe miejsca pracy, zgłoś swoje przedsięwzięcie do konkursu.

 

Zgłoszenia konkursowe należy składać:

1) bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na adres: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, z dopiskiem: Konkurs „Sposób na sukces” – w terminie do 20 marca 2020 roku.

2) do Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, na adres: ul. Henryka Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk, z dopiskiem: Konkurs „Sposób na sukces” – w terminie do 20 marca 2020 roku.

 

Zgłaszając udział w konkursie należy potwierdzić faktyczną realizację zgłaszanej działalności/przedsięwzięcia – poprzez poświadczenie prowadzenia tej działalności /przedsięwzięcia na karcie zgłoszenia udziału w konkursie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu.

 

W przypadku zgłoszenia udziału w konkursie:

1) bezpośrednio do Centrum – poświadczenia może dokonać odpowiednio: urząd gminy, urząd miasta i gminy, urząd miasta lub dany Oddział Centrum.

2) za pośrednictwem Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – poświadczenia dokonuje ośrodek. Prosimy, aby wraz z formularzem zgłoszeniowym, przysyłać ulotki, katalogi lub innego rodzaju materiały reklamowe dotyczące Przedsiębiorcy.

 

Karty zgłoszenia udziału w Konkursie należy przesyłać w terminie do 20 marca 2020 r.

 

Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2018 do 29 lutego 2020 roku.

 

Regulamin konkursu „Sposób na Sukces” i inne informacje w sprawie konkursu są dostępne na stronie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Liczba wyświetleń: 164

powrót