Inne

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2020

2020.02.27 13:20 , aktualizacja: 2020.02.27 13:30

Autor: Nina Mirgos-Kilanowska (Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Trwa IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. Organizatorem jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2020 r.

 

Cel konkursu

 

Ochotnicze Straże Pożarne to nie tylko działalność ratowniczo-gaśnicza. To przede wszystkim społeczne inicjatywy podejmowane i realizowane przez Druhów w białych hełmach niemal we wszystkich dziedzinach życia swoich lokalnych społeczności i małych Ojczyzn.

 

Konkurs skierowany jest do Ochotniczych Straży Pożarnych, samorządów i lokalnych społeczności. Ma dwa podstawowe cele: promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych inicjatyw.

 

Podczas trzech edycji do Konkursu FLORIANY Ochotnicze Straże Pożarne zgłosiły łącznie aż  887 projektów zrealizowanych w całej Polsce. Wzięło w nim udział ponad 16 tys. uczestników. Łącznie we wszystkich kategoriach Kapituła Konkursu przyznała aż 158 nominacji. W ciągu trzech edycji Konkursu Kapituła przyznała łącznie 60 statuetek. Podczas każdej gali finałowej emocje zarówno na scenie, jak i na widowni były ogromne. Te same wrażenia czekają nas podczas IV Edycji Konkursu.

 

IV edycja konkursu

 

Podczas Konkursu nagradzane są projekty w dwóch grupach – realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie oraz realizowane wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami).

Dwanaście kategorii konkursowych odzwierciedla szerokie spectrum społecznej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – od poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności, kultywowanie tradycji, rozwój turystyki, ochronę środowiska, edukację po aktywizowanie seniorów, czy dbanie o estetykę przestrzeni publicznej po kategorię specjalną: „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

 

Spośród nadesłanych inicjatyw Kapituła Konkursowa tradycyjnie wskaże nominowanych do nagrody FLORIANA, a podczas Gali Finałowej która odbędzie się 9 maja 2020 roku w Otrębusach w „Mateczniku Mazowsze”, ogłosi zwycięzców, którzy otrzymają prestiżową statuetkę FLORIANA oraz atrakcyjne nagrody.

W tegorocznej edycji, w kapitule niezmiennie zasiadają: Waldemar Pawlak, Jurek Owsiak, Czesław Lang, Grzegorz Molewski, prof. Artur Krajewski, gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz, Andrzej Malinowski, Władysław Tabasz oraz Dorota Pardecka.

 

Uczestnictwo

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez Ochotniczą Straż Pożarną lub zespół projektowy odpowiedniego formularza zgłoszeniowego zgodnie z regulaminem.

Wszystkie szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz stosowne formularze do pobrania znajdują się na stronie www.floriany.pl w zakładce KONKURS.

Liczba wyświetleń: 228

powrót