Inne

Konkurs internetowy dla młodzieży z okazji Dnia Współpracy Europejskiej

2020.06.25 09:10 , aktualizacja: 2020.06.25 09:20

Autor: Beata Ługowska (OR), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020 ogłosił Konkurs internetowy dla młodzieży z okazji Dnia Współpracy Europejskiej. Celem konkursu jest zaangażowanie młodzieży z przygranicznych obszarów Polski, Białorusi i Ukrainy w promowanie ochrony środowiska transgranicznego i tworzenia wokół nas bardziej ekologicznego świata.

 

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wykonać zadania w nim opisane. Następnie należy wysłać wypełniony formularz i inne materiały (krótki opis, krótki film i projekt eko-billbordu) w formie elektronicznym do odpowiedniego oddziału PBU w swoim kraju:

– w Polsce do oddziału w Rzeszowie: e-mail

– na Białorusi do oddziału w Brześciu: e-mail

– na Ukrainie do oddziału we Lwowie: e-mail

 

W konkursie może wziąć udział młodzież w wieku 12–16 lat mieszkająca na obszarze Programu PBU w Polsce z województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego oraz wschodniej części województwa mazowieckiego (podregion ostrołęcko-siedlecki), na Białorusi z obwodów: grodzieńskiego. brzeskiego, mińskiego i homelskiego, na Ukrainie z obwodów: wołyńskiego, iwowskiego, zakarpackiego, równieńskiego, tarnopolskiego i iwano-frankowskiego.

 

Termin składania formularzy elektronicznych upływa 31 lipca 2020 r. (do godziny 12:00 czasu lokalnego).

 

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem:  https://www.pbu2020.eu/pl/news/1557

Liczba wyświetleń: 79

powrót