Inne

Konkurs „Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020”

2020.07.01 09:15 , aktualizacja: 2020.07.07 10:47

Autor: Wilkowska Monika (ES), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Od 1 lipca 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie uruchamia nabór formularzy w konkursie „Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020” w ramach projektów: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

 

Wynikiem konkursu będzie wyłonienie laureatów i przyznanie tytułu Opiekuna Stypendysty Roku 2019/2020 oraz nagrody pieniężnej w wysokości 3000 zł nauczycielom, którzy poprzez swoje zaangażowanie i efektywną współpracę ze stypendystami stali się wzorem nauczyciela sprawującego opiekę nad szczególnie uzdolnionym stypendystą.

Planuje się wyłonić do 18 laureatów konkursu w ramach każdego projektu.

 

Konkurs jest skierowany do nauczycieli – opiekunów, pedagogów szkolnych albo doradców zawodowych, którzy sprawowali opiekę dydaktyczną nad stypendystami realizującymi Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego/zawodowego ucznia w roku szkolnym 2019/2020.

W formularzu należy opisać swoją współpracę ze stypendystą przy realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego/zawodowego ucznia.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do 14 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu) na adres: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, 00-236 ul. Świętojerska 9:

  • w formie papierowej osobiście za potwierdzeniem odbioru,
  • przez operatora pocztowego w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, jego adres oraz dopisek „Konkurs Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020”.

Dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli skorzystać z powyższych form dostarczenia dokumentów konkursowych przygotowaliśmy możliwość przekazania ich w formie elektronicznej przez ePUAP za pomocą profilu zaufanego z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Adres, z którego należy skorzystać podczas wysyłki to: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego.

 

Regulamin Konkursu Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020, formularz konkursowy i Oświadczenie uczestnika konkursu o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku oraz „Instrukcja wysyłki ePUAP” są dostępne pod adresami:

https://stypendia.oeiizk.waw.pl/ -„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka”,

https://stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl/ - „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

(22) 597-94-410, 423, 430, 449 – „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”,

(22) 597-94-437, 441, 445- „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

Liczba wyświetleń: 669

powrót