Inne

Szkoła Województwa Mazowieckiego Aktywna Turystycznie

2020.07.15 09:00 , aktualizacja: 2020.07.15 09:36

Autor: Marta Wawer (KP), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego 30 czerwca 2020 r. uchwałą nr 936/141/20 ogłosił piątą edycję konkursu „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie”. Jej organizatorami są Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z Mazowieckim Forum Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

 

Dla kogo?

Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz specjalnych. Organizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, edycja obejmie rok szkolny 2019/2020. Głównym jego celem jest popularyzacja uprawiania turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej, jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze, edukacyjne i zdrowotne. Jego ideą jest również propagowanie walorów turystycznych i krajoznawczych Mazowsza oraz inspirowanie dzieci i młodzieży do czynnego podróżowania i odkrywania regionu, w którym mieszkamy. Udział w konkursie pozytywnie wpływa na rozwój, doskonalenie oraz popularyzację form i metod młodzieżowej działalności turystycznej, przyczynia się także do powstawania i realizacji ciekawych programów pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w krajoznawstwie i turystyce szkolnej.

 

Na zwycięzców czekają nagrody

Najlepsze szkoły wyłonione przez komisję konkursową otrzymują tytuł i prawo używania logo: „Złotej, Srebrnej oraz Brązowej Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Turystycznie” w roku, którego konkurs dotyczy. A wśród szkół, które uzyskują tytuł „Złotej Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Turystycznie” komisja konkursowa w każdej kategorii wyłoni najlepszą, która otrzyma puchar przechodni Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Za zdobycie pierwszego miejsca szkoła otrzyma nagrodę w wysokości 4 tys. zł, laureat drugiego miejsca 3 tys. zł, a trzeciego – 2 tys. zł.

 

Jak przystąpić do konkursu?

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie ankiety stanowiącej załącznik do regulaminu znajdującego się na stronie Mazowieckiego Forum Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i przesłanie do 15 października br. (rok szkolny 2019/2020) na adres:
 

Mazowieckie Forum Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa

 

 

 

Liczba wyświetleń: 236

powrót