Inne

XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Konkurs dla ludzi myślących

2020.09.01 13:35 , aktualizacja: 2020.09.01 13:51

Autor: Andrzzej Winiarek (Instytut Papieża Jana Pawła II), Wprowadzenie: Dorota Mądral

Instytut Papieża Jana Pawła II zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest pogłębienie myśli i nauczania Jana Pawła II. Konkurs na najlepszy esej ma być zachętą do podjęcia wysiłku samodzielnego myślenia, rozwoju samego siebie.

 

Organizatorzy zachęcają uczestników do niebanalnego podejścia do problemów współczesności i swoich własnych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół.

 

Tegoroczne tematy:

 

Szkoła podstawowa kl. 1-6:

  • 100-lecie urodzin Jana Pawła II… Co zawdzięczają Papieżowi Polacy?

 

Szkoła podstawowa kl. 7-8 i szkoły ponadpodstawowe:

  • „Chrystus potwierdził Dekalog jako podstawę chrześcijańskiej moralności, uwydatniając równocześnie jego syntezę zawartą w przykazaniach miłości Boga i bliźniego” – pisał Jan Paweł II w książce Pamięć i tożsamość. Z którym przykazaniem Dekalogu współczesny człowiek ma największy problem?
  • Wdzięczność to między innymi pamięć o tych, którzy pozostawili po sobie pewne dobro. Za co Polacy mogą być wdzięczni Janowi Pawłowi II?
  • Wczesne poezje Karola Wojtyły zawierają utwór „Profile Cyrenejczyka”. Po zapoznaniu się z tym utworem przemyśl, kim jest współczesny Cyrenejczyk. Jaki jest jego stosunek do cierpienia, niesienia pomocy i Boga, który nas „zaczepia” na ulicy, zawsze nie w porę?

 

Prace można nadsyłać do 21 września 2020 r.

 

 

Liczba wyświetleń: 208

powrót