Inne

IV edycja konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji”

2020.10.05 13:05 , aktualizacja: 2020.10.05 14:12

Autor: Marcin Ciesielski (CG), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji”. Konkurs jest przeznaczony dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (w tym jednostek o charakterze oświatowym oraz zdrowotnym) lub spółek handlowych, w których Samorząd Województwa Mazowieckiego ma 100 proc. udziałów lub akcji.

 

Organizując co roku konkurs "Samorządowy Lider Cyfryzacji", Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera i docenia rozwój cyfryzacji.

 

Cyfryzacja – dlaczego tak ważna?

Cyfryzacja jest jednym z kluczowych elementów rozwoju Mazowsza. Przyczynia się ona do wzrostu konkurencyjności i zmniejszenia dysproporcji rozwoju w regionie. Ostatnie miesiące były szczególnym sprawdzianem funkcjonowania rozwiązań cyfrowych ze względu na rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Pokazało to, jak ważną rolę we współczesnym świecie odgrywa komunikacja elektroniczna, rozwiązania i sprawne systemy teleinformatyczne oraz towarzyszące im aplikacje i usługi, pozwalające na realizację zadań służbowych czy potrzeb osobistych.

 

Cele konkursu

Konkurs wyróżna i promuje najlepsze i najbardziej dojrzałe projekty teleinformatyczne realizowane na Mazowszu. Szczególnie istotne będzie ukazanie kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych, osiągnięć w obszarze zastosowań nowoczesnych technologii cyfrowych i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz zaprezentowanie wybitnych projektów i osiągnięć w dziedzinie usług teleinformatycznych realizowanych na Mazowszu, których wdrożenie i implementacja wpłynęła znacząco na rozwój regionu, komfort życia mieszkańców oraz podniesienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Instytucja, której dorobek wyróżnia się spośród pozostałych Instytucji na terenie województwa w obszarze zastosowań nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych, otrzyma tytuł Samorządowego lidera cyfryzacji.

 

Przewidziane nagrody

Dla pierwszych trzech miejsc przewidziane zostały nagrody finansowe ufundowane ze środków własnych województwa mazowieckiego:

  1. I miejsce – 15 000 zł;
  2. II miejsce – 10 000 zł;
  3. III miejsce – 5 000 zł.

W konkursie mogą wziąć udział Instytucje (z terenu województwa mazowieckiego) spełniające kryteria opisane w Regulaminie konkursu. Zapraszamy wszystkie Instytucje do udziału w IV edycji konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji”. Termin składania Formularzy zgłoszeniowych upływa 30 października 2020 r.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 365

powrót