Inne

Konkurs Legendy, mity, baśnie narodów świata w komiksie

2021.03.15 10:10 , aktualizacja: 2021.04.01 07:57
Autor: Michał Stańczak (Biblioteka Pedagogiczna w Płocku), Wprowadzenie: Dorota Mądral
Plakat w formie graficznej przedstawiający dziewczynkę stojąca na krawędzi skały i karmiąca nienaturalnych rozmiarów jaszczurkę. plakat

Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Płocku Agnieszka Olczyk zaprasza do kolejnej edycji konkursu „Komiksowo”.

 

Tym razem zadanie konkursowe polega na wyszukaniu i przeczytaniu dowolnej legendy, mitu, baśni i wykonaniu komiksu ilustrującego jego treść. Projekt adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz nauczycieli. Technika wykonania: rysunek, grafika komputerowa. Prace plastyczne lub grafiki komputerowe (pliki jpg, png, pdf) należy przesyłać do 31 maja br. do godz. 15.00 na adres:

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku ul. Gałczyńskiego 26 09-400 Płock,

z dopiskiem „Konkurs komiksowy” (decyduje data stempla pocztowego)

lub mailowo na adres e-mail: i.wypych@bpplock.pl lub m.wierzbicka@bpplock.pl.

 

Oceny prac dokona Jury Konkursu powołane przez Organizatora. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: poprawność językowa, ortograficzna, innowacyjność wykonania, pomysł, szata graficzna, ogólne wrażenia artystyczne.

 

Najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii) zostaną uhonorowane dyplomami i upominkami rzeczowymi. Przyznane zostaną także wyróżnienia uhonorowane dyplomem.

Szczegółowe informacje oraz regulamin na www.bpplock.pl.

 

Liczba wyświetleń: 213

powrót