Inne

Sołtysi! Mamy dla Was konkurs

2021.03.26 11:10
Autor: KSOW, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk
Kobieta  łopatą odśnieża chodnik przy posesji z zamontowaną na płocie tabliczką sołtys Rusza konkurs z nagrodami...

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim organizuje kolejną edycję konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”! Wydarzenie objął patronatem Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 

Konkurs jest adresowany do sołectw działających w województwie mazowieckim, które są wyróżniają się aktywnością i pomysłowością w codziennej działalności.

 

Każda gmina może zgłosić do konkursu tylko jedno sołectwo. Wymagane jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci: kronik, sprawozdań, relacji w mediach, dokumentacji fotograficznej (minimum 10 zdjęć dokumentujących działania sołectwa). Konkurs jest jednoetapowy będzie polegał na ocenie zgłoszeń i dokumentacji fotograficznej.

 

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.mazowieckie.ksow.pl .

 

Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać lub dostarczać osobiście do 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”

 

lub drogą elektroniczną na adres

 

Pula nagród finansowych wynosi maksymalnie 30 000 zł brutto:

  1. I stopień – nagroda do 10 000 zł;
  2. II stopień – nagroda do 7 500 zł;
  3. III stopień – nagroda do 5 000 zł;
  4. Wyróżnienia – nagrody do 1 000 zł.

Liczba wyświetleń: 625

powrót