Inne

Konkursy dla uczniów i filmowców w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA

2021.04.12 10:20 , aktualizacja: 2021.04.12 10:43

Autor: Beata Ługowska (OR), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Wspólny Sekretariat Techniczny zaprasza do udziału w konkursie organizowanym ramach Programu PL-BY-UA, pod hasłem Youth Voices of PBU (Młode Głosy PBU). Konkurs adresowany jest do  szkół.

 

Kto może uczestniczyć? Zgłaszać mogą się zespoły złożone z 4 uczniów (w tym szkół profilowanych, artystycznych i muzycznych). W przypadku Polski – z  województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego oraz wschodniej części województwa mazowieckiego \podregion ostrołęcko-siedlecki). Na Białorusi są to uczniowie z obwodów, grodzieńskiego, brzeskiego, mińskiego i homelskiego. Na Ukrainie zaś z obwodów, wołyńskiego, iwowskiego, zakarpackiego, rówieńskiego, tarnopolskiego i iwanofrankowskiego.

 

Uczniowie muszą być w wieku 12–16 lat (liczy się liczba lat ukończonych w momencie składania wniosku, przy czym nie mogą to być uczniowie z rocznika kończącego szkołę). Zespołowi musi przewodniczyć nauczyciel (kierownik zespołu). Każda szkoła może złożyć tylko jedno zgłoszenie. Można je składać do 14 maja. Finał planowany jest na Lubelszczyźnie. Więcej informacji o konkursie .

 


 

Wspólny Sekretariat Techniczny zaprasza również do uczestniczenia w ramach Programu PL-BY-UA w konkursie dla filmowców.

 

Konkurs jest adresowany do wszystkich, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden film. Film powinien przedstawiać rezultaty projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020.  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 maja.

Szczegóły konkursu dla filmowców.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 88

powrót