Inne

Konkurs Programu PL-BY-UA 2014–2020 pod hasłem Youth Voices of PBU (Młode Głosy PBU)

2021.04.23 11:40 , aktualizacja: 2021.05.04 12:15

Autor: Beata Ługowska (Delegatura w Siedlcach), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Wspólny Sekretariat Techniczny zaprasza do uczestniczenia w konkursie Programu PL-BY-UA 2014–2020 pod hasłem Youth Voices of PBU (Młode Głosy PBU), szkoły z obszaru Programu.

 

Kto może uczestniczyć:

Do konkursu mogą startować zespoły złożone z 4 uczniów (w tym szkół profilowanych, artystycznych i muzycznych) z terenu:

  • Polski: z województw, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego oraz wschodniej części województwa mazowieckiego (podregion ostrołęcko siedlecki),
  • Białorusi z obwodów, grodzieńskiego, brzeskiego, mińskiego i homelskiego,
  • Ukrainy z obwodów, wołyńskiego, iwowskiego, zakarpackiego, rówieńskiego, tarnopolskiego tarnopolskiego i iwanofrankowskiego.

Uczniowie powinni być w wieku 12–16 lat (liczy się liczba lat ukończonych w momencie składania wniosku, przy czym nie mogą to być uczniowie z rocznika kończącego szkołę). Zespołowi musi przewodniczyć nauczyciel (kierownik zespołu). Każda szkoła może złożyć tylko jedno zgłoszenie.

 

Szczegółowe informacje o konkursie

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 maja, tym razem finał planowany w  Lubelskiem.

 

Liczba wyświetleń: 89

powrót