Szkolenia

Seminarium szkoleniowe dla przedsiębiorców, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, stowarzyszeń i innych instytucji, które wykorzystują wyroby zawierające azbest na swoich obiektach

2019.10.28 08:30 , aktualizacja: 2019.10.30 15:00

Autor: Elżbieta Mackiewicz (PZ), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2007-2032” wskazuje na konieczność organizowania kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. W ramach realizacji zadań z przedmiotowego zakresu, powierzonych samorządowi województwa, kontynuując działania z lat poprzednich, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 organizowane jest seminarium szkoleniowe pod nazwą „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”.

 

Spotkanie odbędzie się w 21 listopada 2019 r., w godzinach 10:00-14:00.

 

Jednym z głównych założeń seminarium jest wskazanie użytkownikom obiektów z azbestem takich działań, mechanizmów i źródeł finansowania, które pozwolą na bezpieczne usuwanie wyrobów z obszaru Mazowsza. W trakcie spotkania, poruszane będą zagadnienia dotyczące charakteru i stopnia szkodliwości wykorzystywanej substancji, obowiązków prawnych użytkownika przedmiotowych wyrobów (w tym sprawozdawczość względem marszałka województwa), możliwości uzyskania dofinansowania na działania związane z ich usuwaniem oraz prawidłowego sposobu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

 

Aby wziąć udział w seminarium należy przesłać na adres zgłoszenie zawierające: nazwę i adres firmy/instytucji oraz imię i nazwisko uczestnika (do 2 osób z instytucji). Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w seminarium. Zainteresowani uczestnictwem w przedmiotowym spotkaniu powinni zapoznać się z załączoną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Rejestracja uczestników prowadzona jest do 18 listopada br. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń! Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona e-mailem zwrotnym. Dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc na nr tel. 22 59 79 463.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie nie wystawia certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających udział przedsiębiorcy w spotkaniu.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 15 kB, Liczba pobrań: 141
Rozmiar: 64 kB, Liczba pobrań: 133, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 270

powrót