Szkolenia

Akademia CSIOZ - trwa rekrutacja na szkolenia

2019.10.31 08:25

Autor: WKZ, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia rozpoczęło nowy projekt szkoleniowy „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

W ramach projektu zaplanowano 330 szkoleń dla pracowników podmiotów leczniczych wykonujących podstawową opiekę zdrowotną oraz 660 szkoleń dla pracowników szpitali, posiadających aktualny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rekrutację na szkolenia rozpoczęto 23 października br. i będzie trwała odpowiednio:

  • dla szpitali do 15 listopada 2019 roku;
  • POZ przez cały okres trwania projektu do momentu wyczerpania puli szkoleń.

Lokalizacje i terminy szkoleń będą sukcesywnie dodawane do platformy rejestracyjnej. O udziale w nich decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zakres zaplanowanych bezpłatnych szkoleń obejmuje: zapoznanie uczestników z gotowymi rozwiązaniami i narzędziami wdrażanymi w ramach zaawansowanego procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1) takich jak:

  • e–recepta,
  • e–skierowanie,
  • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) oraz
  • Internetowe Konto Pacjenta (IKP).  

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Informacje na temat projektu oraz aktualne lokalizacje szkoleń będą publikowane na stronie głównej CSIOZ.

Więcej o projekcie - Akademia CSIOZ.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach.

 
 

Liczba wyświetleń: 251

powrót