Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe dotyczące kontroli uchwały antysmogowej

2019.11.19 14:45 , aktualizacja: 2019.11.19 15:03

Autor: Kamila Zawadzka (PZ), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach szkoleniowych dotyczących kontroli uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie województwa mazowieckiego!

 

Tematyka warsztatów

 1. sposoby rozpoznawania poszczególnych rodzajów paliw stałych, z uwzględnieniem przepisów mazowieckiej uchwały antysmogowej oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. poz. 1890) wraz z omówieniem różnic i parametrów,
 2. pobieranie próbek paliw stałych oraz pobieranie próbek popiołu z palenisk domowych,
 3. domowe kotły c.o. na paliwa stałe, w tym informacje obejmujące m.in.:
 • zasadę działania przykładowych, najczęściej stosowanych rodzajów kotłów, np. kocioł z ręcznym i automatycznym podawaniem paliwa, kotły peletowe,
 • aspekty prawne dotyczące m.in. efektywności energetycznej (etykietyzacja), parametrów emisyjnych (klasy kotłów (norma) i wymagania ekoprojektu),
 • różnice pomiędzy kotłami c.o. pozaklasowymi, klasy 3, 4, 5 i spełniającymi wymagania ekoprojektu,
 • skutki nieprawidłowej eksploatacji kotłów,
 • lokalizację tabliczki znamionowej,
 • certyfikację kotłów,
 • wymagania mazowieckiej uchwały antysmogowej,
 1. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe, w tym informacje obejmujące m.in.:
 • rodzaje miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, np. kominki z otwartą i zamkniętą komorą spalania, piece kaflowe, kuchnie,
 • aspekty prawne i kryteria emisji zanieczyszczeń oraz sprawności,
 • wymagania mazowieckiej uchwały antysmogowej,
 1. systemy kominowe, kominy, przewody kominowe,
 2. przeglądy kominiarskie,
 3. aspekty prawne dotyczące kontroli przestrzegania ograniczeń, zakazów lub zakazów określonych w mazowieckiej uchwale antysmogowej,
 4. aspekty praktyczne prowadzenia kontroli.

Warsztaty zostały tak skonstruowane, aby uczestnicy mogli pozyskać wiedzę teoretyczną i poznali jej praktyczne zastosowanie. Zajęcia realizowane będą w czterech turach po maksymalnie 50 osób każda, pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, w terminach: 5 grudnia, 6 grudnia, 10 grudnia, 11 grudnia .

 

Warsztaty są bezpłatne i zakończone będą otrzymaniem certyfikatu imiennego poświadczającego udział w szkoleniu.

 

Spotkanie dedykowane jest pracownikom jednostek samorządu terytorialnego i strażom miejskim/gminnym, zajmującym się ochroną środowiska. Mogą wziąć w nich udział maksymalnie dwie osoby z jednej jednostki samorządu terytorialnego oraz maksymalnie dwóch przedstawicieli straży miejskiej/gminnej. Jednakże w przypadku dużej liczby chętnych, możliwe jest zmniejszenie limitu przyjmowanych zgłoszeń do maksymalnie jednej osoby z jednej jednostki samorządu terytorialnego oraz maksymalnie jednego przedstawiciela straży miejskiej/gminnej.

 

Rejestracja trwa od 18 do 29 listopada 2019 r.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Przydział miejsc następuje na podstawie kolejności przyjmowanych zgłoszeń.

 

W celu zgłoszenia udziału w warsztatach prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: wraz z podaniem następujących informacji:

 1. imion i nazwisk uczestników wraz z podaniem priorytetów w przypadku wystąpienia konieczności ograniczenia liczby miejsc,
 2. danych kontaktowych: adres e-mail oraz nr telefonu,
 3. nazwy instytucji, którą reprezentować będą wskazani uczestnicy,
 4. preferowany termin warsztatów oraz termin rezerwowy (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w warsztatach w preferowanym terminie).

Po zakwalifikowaniu na udział w warsztatach, na wskazane adresy e-mailowe, otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa oraz szczegółowy program warsztatów.

W przypadku niezakwalifikowania się również zostaną Państwo o tym poinformowani drogą elektroniczną.

 

Dodatkowe informacje:

Wydział Emisji i Ochrony Powietrza

Kamila Zawadzka tel. 22/ 35 63 855

Joanna Milczarek: tel. 22/ 59 79 098

e-mail: .

 

Liczba wyświetleń: 556

powrót