Szkolenia

Zaproszenie do udziału w szkoleniach - opłaty za korzystanie ze środowiska...

2016.01.15 10:45 , aktualizacja: 2017.04.20 10:33

Autor: Magdalena Świercz, Departament Opłat Środowiskowych, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ponownie zaprasza przedsiębiorców, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prowadzące działalność
w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe bezpłatne szkolenia dotyczące: opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłat  wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.

 

Miejsca i terminy szkoleń:

  • 10 lutego 2016 r. -– w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 (sala konferencyjna II piętro) – NOWOŚĆ !!! – szkolenie dedykowane jest opłacie za korzystanie ze środowiska w zakresie: wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, opłat za przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, poboru wód podziemnych lub powierzchniowych, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, składowania odpadów,
  • 11 lutego 2016 r. -– w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 (sala konferencyjna II piętro)- NOWOŚĆ !!! – szkolenie dedykowane jest opłacie produktowej oraz opłatom wynikającym z ustawy o bateriach i akumulatorach,
  • 01 marca 2016 r. – w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 (sala konferencyjna II piętro) – ogólne szkolenie z opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat  wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach (UWAGA! BRAK WOLNYCH MIEJSC),
  • 31 maja 2016 r. -– w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 (sala konferencyjna II piętro) – ogólne szkolenie z opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat  wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach,
  • 15 września 2016 r.- – w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 (sala konferencyjna II piętro) – ogólne szkolenie z opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat  wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach,
  • 19 października 2016 r. – w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 (sala konferencyjna II piętro) – ogólne szkolenie z opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat  wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach,

Ideą spotkań jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. W trakcie szkolenia omówione zostaną aspekty praktyczne i prawne z zakresu ww. opłat. Trenerami prowadzącymi spotkania będą przedstawiciele Departamentu Opłat Środowiskowych.

 

Szkolenia są bezpłatne!

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną kompletnie i czytelnie wypełnionej (z zaznaczeniem jednego, wybranego terminu szkolenia) oraz własnoręcznie podpisanej karty zgłoszenia: faks: (22) 59-79-629; e-mail:

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

 

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w zadeklarowanym terminie prosimy o wyznaczenie zastępstwa.

Uczestnicy, którzy nie zgłoszą się na szkolenie w deklarowanym terminie i nie wyznaczą zastępstwa zostaną wpisani na listę osób, które w przyszłości nie będą zapraszane na szkolenia organizowane przez Departament Opłat Środowiskowych.

 

W przypadku dodatkowych pytań do dyspozycji pozostają:

 

Magdalena Świercz, Łukasz Malinowski

Biuro Informacji i Koordynacji

Departament Opłat Środowiskowych

tel. (22) 59 79 164, (22) 59 79 286

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 308 kB, Liczba pobrań: 687, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 306 kB, Liczba pobrań: 827, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 311 kB, Liczba pobrań: 834, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 321 kB, Liczba pobrań: 641, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 4573

powrót