Szkolenia

Zaproszenie do udziału w szkoleniach dotyczących „Opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach”

2018.01.05 12:50 , aktualizacja: 2018.01.22 10:54

Autor: Agnieszka Kwiatkowska, (OŚ), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ponownie zaprasza przedsiębiorców, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prowadzące działalność w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe bezpłatne szkolenia dotyczące: opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.

 

Szkolenia odbędą się w następujących terminach i miejscach:

  • 9 lutego 2018 r. -– w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 (sala konferencyjna II piętro) – szkolenie w całości dedykowane jest opłacie produktowej oraz opłatom wynikającym z ustawy o bateriach i akumulatorach.

  • 19 lutego 2018 r. (brak wolnych miejsc) -– w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 (sala konferencyjna II piętro) – szkolenie w całości dedykowane opłacie za korzystanie ze środowiska w zakresie: wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, opłat za przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, poboru wód podziemnych lub powierzchniowych, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, składowania odpadów.

  • 2 marca 2018 r. (brak wolnych miejsc) – w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (sala konferencyjna III piętro) – ogólne szkolenie z opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.

Ideą spotkań jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. W trakcie szkolenia omówione zostaną aspekty praktyczne i prawne z zakresu ww. opłat. Trenerami prowadzącymi spotkania będą przedstawiciele Departamentu Opłat Środowiskowych.
 

Szkolenia są bezpłatne!
 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną kompletnie i czytelnie wypełnionej (z zaznaczeniem jednego, wybranego terminu szkolenia) oraz własnoręcznie podpisanej karty zgłoszenia: faks: (22) 59-79-629; e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl
 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w zadeklarowanym terminie prosimy o wyznaczenie zastępstwa.
Uczestnicy, którzy nie zgłoszą się na szkolenie w deklarowanym terminie i nie wyznaczą zastępstwa zostaną wpisani na listę osób, które w przyszłości nie będą zapraszane na szkolenia organizowane przez Departament Opłat Środowiskowych.
 

W przypadku dodatkowych pytań do dyspozycji pozostają:

  • Łukasz Krzosek, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych, tel. 22 59 79 164

  • Agnieszka Kwiatkowska, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych, tel. 22 59 79 263

  • Magdalena Olejko, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych, tel. 22 59 79 292

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 310 kB, Liczba pobrań: 599, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 308 kB, Liczba pobrań: 558, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 304 kB, Liczba pobrań: 413, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 305 kB, Liczba pobrań: 641, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 2834

powrót