Szkolenia

Podsumowanie seminarium szkoleniowego dla przedsiębiorców wykorzystujących wyroby zawierające azbest

2018.09.25 15:20 , aktualizacja: 2018.09.25 15:57

Autor: Elżbieta Mackiewicz (PZ), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Gości wita dyrektor Marcin Podgórski Spotkanie otworzył dyrektor...
  • uczestnicy szkolenia notują najważniejsze zagadnienia z wykładu Na semianarium omówiono...
  • liczna grupa przedstawicieli mazowieckich przedsiębiorców siedzi na sali szkoleniowej Wykładów prelegentów...

Ponad 90 osób z 77 instytucji wzięło udział w seminarium szkoleniowym pt. „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie” dla przedsiębiorców, którzy wykorzystują wyroby zawierające azbest.

 

Idea spotkania

Głównym założeniem inicjatywy, zorganizowanej przez samorząd Mazowsza, było wskazanie działań, mechanizmów i źródeł finansowania, które pozwolą na bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa. Ich wykorzystywanie jest dopuszczalne do 31 grudnia 2032 r.

 

Omówiono zagadnienia obejmujące:

  • zapisy oraz założenia „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2007-2032”, realizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
  • obowiązki każdego z użytkowników wyrobów zawierających azbest, wynikające z przepisów prawa,
  • sposób poprawnego wypełnienia sprawozdania („Informacji o wyrobach zawierających azbest”). Zaprezentowano przypadki najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu tych dokumentów,
  • zagrożenia płynące z niewłaściwego wykorzystywania czy usuwania wyrobów zawierających azbest oraz długotrwałego narażenia na kontakt z unoszącymi się w powietrzu włóknami azbestu,
  • zasady funkcjonowania „Rejestru wyrobów zawierających azbest”, prowadzonego przez marszałków województw i uzupełnianego o dane pochodzące z inwentaryzacji wyrobów, przez wszystkie urzędy miast i gmin w kraju (www.bazaazbestowa.gov.pl),  
  • sposób prawidłowego usuwania wyrobów zawierających azbest oraz unieszkodliwiania wytworzonych odpadów,
  • możliwości uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                 w Warszawie.

Przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu sp. z o.o., zarządzającego składowiskiem w Rachocinie – jedynym na Mazowszu posiadającym specjalną kwaterę do składowania odpadów zawierających azbest – omówił m.in. sposób prawidłowego zabezpieczenia wyrobów przed transportem do miejsca unieszkodliwiania oraz sposób deponowania odpadów na składowisku. Reprezentant Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprezentował regulamin udzielania środków w ramach Programu OZ-1 pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”, stosowane w tym obszarze procedury oraz doświadczenia związane z realizacją programu.

Liczba wyświetleń: 209

powrót