Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

2021.07.01 12:15

Konkursy ofert dotyczyły zadań „Wdrożenie młodzieży w zagadnienia i działania służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców” oraz „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

Zmiana rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

2021.07.01 09:30 , aktualizacja: 2021.07.01 10:01

Zmiana rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

więcej o: Zmiana rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

Zmiana rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

2021.06.23 15:40

Zarząd Województwa Mazowieckiego 21 czerwca 2021 r. podjął uchwałę nr 977/238/21 zmieniającą uchwałę nr 635/224/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

więcej o: Zmiana rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”