Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

2021.07.01 12:15

Autor: Przemysław Góralski (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 990/240/21 z 29 czerwca 2021 r. rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego
w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” – zadanie pn. „Wdrożenie młodzieży w zagadnienia i działania służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców” oraz „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa”

 

W ramach konkursów na zadanie pn. „Wdrożenie młodzieży w zagadnienia i działania służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców” złożonych zostało 108 ofert, a na zadanie pn. „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa” 120 ofert.


Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 105 ofert złożonych na zadanie pn. „Wdrożenie młodzieży w zagadnienia i działania służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców” oraz 117 ofert złożonych na zadanie pn. „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa”. Dofinansowanie przyznano 11 podmiotom na zadanie pn. „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa” oraz 13 podmiotom na zadanie pn. „Wdrożenie młodzieży w zagadnienia i działania służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców”.

 

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 79 309 lub (22) 59 79 217.

Liczba wyświetleń: 447

powrót