Nagroda Marszałka

XVI edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

2015.06.25 12:40 , aktualizacja: 2016.03.24 12:47

Autor: Natalia Kamińska-Matysiak, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz XVI organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w obszarze promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej.

 

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów

Nabór wniosków przewidziany jest do 28 sierpnia br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni dziesięciu laureatów. Otrzymają oni, podczas uroczystej gali, pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego określa Regulamin, zatwierdzony Uchwałą Nr 118/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 21 maja 2012 r. zmienionej Uchwałą 56/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 15 czerwca 2015 r. w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wnioski do XVI edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio:

 • dla osób fizycznych,
 • dla podmiotów niebędących osobą fizyczną,

stanowiących załączniki do Uchwały Nr 783/50/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 23 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie i organizację XVI edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego,
z dopiskiem: „XVI EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”  w nieprzekraczalnym terminie:
 

 1. pocztą do 28 sierpnia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  Departament Kultury, Promocji  i Turystyki,
  ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,
   

 2. lub osobiście do 28 sierpnia 2015 r. w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, Warszawa, do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje: (22) 59 79 221, e-mail: i (22) 59 79 299, e-mail: .

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 325 kB, Liczba pobrań: 632, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 62 kB, Liczba pobrań: 534, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 63 kB, Liczba pobrań: 480, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 1608

powrót