Nagroda Marszałka

XXI edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

2020.07.31 11:30 , aktualizacja: 2020.07.31 14:50

Autor: Aneta Dąbrowska-Bogucka (KP), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 21. organizuje konkurs "Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego", pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej.

 

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków przewidziany jest do 18 września br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł oraz pamiątkową statuetkę.

 

Wnioski do 21. edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych (dostępnych niżej w plikach do pobrania) odpowiednio dla:

  1. osób fizycznych;
  2. podmiotów niebędących osobą fizyczną,

z dopiskiem na kopercie: "21. edycja Konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego"  w nieprzekraczalnym terminie:

 

  1. pocztą do 18 września 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji  i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,
  2. lub osobiście do 18 września 2020 roku w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, Warszawa, do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 22 59 79 539 lub 22 59 79 299 lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: .

Pliki do pobrania

Rozmiar: 230 kB, Liczba pobrań: 647, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 19 kB, Liczba pobrań: 618
Rozmiar: 19 kB, Liczba pobrań: 545

Liczba wyświetleń: 1561

powrót