Patron roku

Patroni 2021 r. na Mazowszu

2021.01.07 12:50 , aktualizacja: 2021.06.10 11:57

Autor: Dorota Wojda (KP), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

mężczyzna z zaczesanym,i na bok włosami siedz bokiem na krześle z oparciem, na którym położył rękę Jeden z...
postać Wojciecha Bogumiła Jastrzębskiego, foto popiersia, strara czarno-biała fotografia Wojciech Bogumił...

Rok 2021 będzie „Rokiem Cypriana Kamila Norwida w 200. rocznicę urodzin poety oraz Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego – autora „Konstytucji dla Europy” w 190. rocznicę jej wydania”. Tak Sejmik Województwa Mazowieckiego postanowił upamiętnić wielkiego poetę i prozaika oraz podkreślić jego związek z Mazowszem, a także przypomnieć zasługi jednego z prekursorów wspólnej Europy.

 

Sejmik województwa, począwszy od 2012 r. wybiera patrona na dany rok kalendarzowy, a od 2016 r. upamiętnia także wydarzenia o szczególnym znaczeniu dla kultury, turystyki, sportu, gospodarki lub życia społecznego naszego regionu. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik to bardzo cenna inicjatywa, która ma na celu upowszechnianie wiedzy o regionie, edukację, kształtowanie tożsamości i świadomości lokalnej.

 

Sylwetki

Cyprian Kamil Norwid, ur. 24 września 1821 r. w Laskowie-Głuchach, wielki poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof. Jeden z naj­wszech­stron­niej­szych pol­skich ar­ty­stów, uznawany często za ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych. Za życia Norwida ukazała się jedynie nieznaczna część jego twórczości, dlatego wielu historyków uważa go za twórcę, który istotnie wyprzedził swoją epokę.


Wojciech Bogumił Jastrzębowski – autor pierwszej w historii wizjonerskiej konstytucji dla Europy pod nazwą „Traktat o wiecznym przymierzu między narodami ucywilizowanymi – Konstytucja dla Europy” wydanej 190 lat temu. Przyrodnik, pedagog i krajoznawca, profesor botaniki, fizyki, zoologii i ogrodnictwa. Prekursor resocjalizacji i społecznik. Zasłynął swoim bogatym dorobkiem nie tylko na Mazowszu, ale również daleko poza jego granicami. Jest znany, m.in. jako twórca i konstruktor kompasu polskiego (gnomografu) – urządzenia do budowy zegarów słonecznych (był m. in. autorem zegara słonecznego w warszawskich Łazienkach, na jego tarczy Jastrzębowski zostawił swoje inicjały oraz datę wykonania czasomierza) czy też ergonomii jako nauki oraz opisu klimatu Warszawy. Pozostawił po sobie spuściznę naukową w postaci wielu publikacji z obszaru botaniki, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska.

 

Więcej o postaci Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego przeczytamy w artykule „Ojciec zjednoczonej Europy” (pismo "Mazowsze serce Polski, wydanie 12/2020).

 

Wydarzenia

Dla upamiętnienia postaci, ustanowionych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego patronami roku 2021 na Mazowszu, zostały zaplanowane różnorodne przedsięwzięcia kulturalne przy współpracy z instytucjami, które zarekomendowały wyżej wymienione kandydatury.


Do włączenia się w obchody „Roku Cypriana Kamila Norwida w 200. rocznicę urodzin poety oraz Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego – autora „Konstytucji dla Europy” w 190. rocznicę jej wydania” zapraszamy także inne organizacje związane z patronującymi postaciami. Ciekawe inicjatywy postaramy się wesprzeć materiałami promocyjnymi lub w innej możliwej do realizacji formie. Szczegółowe informacje pod nr. tel. (22) 59 79 548.

 

Liczba wyświetleń: 591

powrót