MIAS MAZOWSZE 2018

Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018

2018.08.01 14:10 , aktualizacja: 2018.08.08 10:44

Pula nagród w konkursie wynosi 15 tys. zł. Karty zgłoszeniowe należy przesyłać do 15 września br.

więcej o: Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” – komunikat nr 6

2018.07.04 12:05 , aktualizacja: 2018.07.24 15:08

Informujemy, że został przygotowany jednolity wzór sprawozdania końcowego. W związku z tym Beneficjent, który zakończył realizację Zadania zobowiązany jest (zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy o udzieleniu dotacji), do przekazania/przesłania do Województwa 1 egzemplarza Sprawozdania Końcowego (wg załączonego wzoru) wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”.

więcej o: „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” – komunikat nr 6

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” – komunikat nr 5

2018.04.25 12:50 , aktualizacja: 2018.04.25 13:15

MIAS MAZOWSZE 2018 obejmuje 492 zadania zgłoszone przez 251 gmin.

więcej o: „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” – komunikat nr 5

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 – komunikat nr 4

2018.03.20 15:20

W związku ze zmianą wprowadzoną 20 marca 2018 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego „Zasad udzielania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza”, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM informuje, że planowane jest rozpoczęcie naboru uzupełniającego wniosków.

więcej o: Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 – komunikat nr 4

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” – komunikat nr 3

2017.12.20 08:55 , aktualizacja: 2018.01.03 09:42

O możliwości wykorzystania przez gminę środków finansowych Funduszu Sołeckiego.

więcej o: „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” – komunikat nr 3

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 – komunikat nr 1

2017.11.15 15:20 , aktualizacja: 2018.01.11 11:15

Zarząd Województwa Mazowieckiego, 14 listopada br., przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. Ideą projektu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla rad sołeckich.

więcej o: Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 – komunikat nr 1

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.