MIAS MAZOWSZE 2018

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” – komunikat nr 3

2017.12.20 08:55 , aktualizacja: 2018.01.03 09:42

Autor: Piotr Rawa (RW), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

W trakcie przeprowadzanych konsultacji dotyczących „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” stwierdzono, że jedną z kwestii najczęściej poruszanych przez gminy zainteresowane partycypowaniem w „MIAS MAZOWSZE 2018” jest możliwość wykorzystania przez gminę środków finansowych Funduszu Sołeckiego na pokrycie części lub całości wkładu własnego gminy do „MIAS MAZOWSZE 2018”.

 

„Zasady udzielania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza” zawierają m.in. dwa poniższe zapisy:

 

  1. § 5 ust. 6 - „W ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” nie mogą być zgłaszane zadania, których realizacja jest lub będzie w jakimkolwiek stopniu finansowana za pomocą niepodlegających zwrotowi środków finansowych innych niż środki własne budżetu gminy (np. instrumenty wsparcia z funduszy UE, itp.).”,

  2. § 9 ust. 11 – „W przypadku otrzymania przez beneficjenta niepodlegającej zwrotowi pomocy finansowej zadania z innego źródła niż „MIAS MAZOWSZE 2018” (krajowego bądź budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych), beneficjent zwraca województwu mazowieckiemu środki finansowe w kwocie równej wysokości dofinansowania otrzymanego z innego źródła, lecz nie wyższego niż kwota środków dofinansowania otrzymanego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”. Beneficjent dokonuje zwrotu środków otrzymanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” w dniu otrzymania środków finansowych dofinansowania pochodzącego z innego źródła. Za każdy dzień opóźnienia od kwoty należnej województwu mazowieckiemu będą naliczane beneficjentowi odsetki ustawowe.”.

 

W odpowiedzi na liczne pytania informujemy, że pomimo iż wykorzystanie przez gminę środków Funduszu Sołeckiego wiąże się ze zwrotem z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach tego funduszu, to ze względu na charakter tych środków, wykorzystanie ich jako elementu wkładu własnego gminy w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” zostaje uznane za dozwolone i w żadnym stopniu nie narusza przytoczonych powyżej zapisów zasad „MIAS MAZOWSZE 2018”.

 

 

Liczba wyświetleń: 2076

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.