MIAS MAZOWSZE 2019

Najczęściej zadawane pytania

2019.04.04 09:05

Autor: Marta Król (RW), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  1. Czy 5 wniosków ma odnosić się do 5 punktów z możliwych zakresów zadań wymienionych w §4 ust. 1. Zasad…?

 

Nie, nie ma konieczności aby każdy składany przez gminę wniosek wpisywał się w inny punkt z klasyfikacji merytorycznej zakresów zadań.

 

  1. Czy gmina może zrealizować 5 zadań tego samego typu, np. zbudować 5 placów zabaw?

 

Tak, jednak muszą być one zrealizowane na terenie 5 różnych sołectw.

 

  1. Czy obiekt, na którym gmina chce przeprowadzić inwestycję musi być jego własnością?

 

Nie, jednak nie może to być własność prywatna (również dzierżawa od osoby prywatnej). Obiekt ten musi stanowić własność publiczną (np. OSP).

 

  1. Czy sołectwo A może wnioskować o realizację zadania na terenie sołectwa B?

 

Tak, jeśli sołectwo B nie brało udziału w MIAS MAZOWSZE 2018 oraz na jego terenie nie będzie realizowana żadna inna inwestycja z edycji 2019. Dodatkowo, we wniosku należy wskazać, że zaangażowane w realizację zadania są dwa sołectwa. Ponadto jeśli jednak sołectwo A zawnioskuje o realizację zadania na terenie sołectwa B, to w przypadku kontynuacji Instrumentu w przyszłym roku na analogicznych zasadach, oba sołectwa będą wyłączone z partycypacji.

 

  1. Czy zadaniem zgłoszonym do MIAS MAZOWSZE 2019 może być budowa sieci dróg?

 

Nie, budowa dróg nie znajduje się w merytorycznym zakresie MIAS. Można jednak zrealizować budowę ścieżek rowerowych, chodników, poboczy, parkingów itp.

 

  1. Czy zadaniem zgłoszonym do MIAS MAZOWSZE 2019 może być budowa sieci wodociągowej?

 

Nie, budowa wodociągów również nie znajduje się w merytorycznym zakresie MIAS. Jako koszt kwalifikowany będzie jednak traktowane przyłączenie do sieci wodociągowej budynku lub miejsca użyteczności publicznej.

 

 

  1. Czy wymagany jest wkład własny?

 

Tak, w proporcji 50/50 do wartości kosztów kwalifikowanych 20.000 zł. Koszty powyżej 20.000 zł pokrywa Beneficjent (gmina).

 

  1. Czy w momencie składanie wniosku wymagane jest potwierdzenie zabezpieczenia środków na realizację danego zadania w budżecie gminy?

 

Nie, nie jest to wymagane przy składaniu wniosku. Możliwość realizacji zadania przez gminę  jest potwierdzana na etapie podpisania umowy.

 

  1. Czy MIAS MAZOWSZE 2019 ma formę konkursu i jakie kryteria są punktowane?

 

Nie, jest to instrument wsparcia. Wszystkie uprawnione gminy (wiejskie i miejsko-wiejskie), które złożą wnioski, uzyskają pomoc finansową z budżetu województwa, pod warunkiem spełniania wymagań określonych w „Zasadach wyłaniania podmiotów rekomendowanych do uzyskania pomocy finansowej ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego przyznanej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza oraz rozliczania tej pomocy finansowej przez województwo mazowieckie” (znajdujących się pod linkiem: https://www.mazovia.pl/rolnictwo/mazowiecki-instrument-aktywizacji-solectw-mazowsze/mias-mazowsze-2019/).

 

 

W przypadku dalszych wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich:

 

    Marta Król, tel.: (22) 59-79-249

    Piotr Rawa, tel.: (22) 59-79-239

    Marcin Cebula, tel.: (22) 59-79-284

    Marzena Rogozińska, Kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel.: (22) 59-79-363.

Liczba wyświetleń: 1459

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.