MIAS MAZOWSZE 2019

Konkurs pn. „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

2019.08.12 09:50 , aktualizacja: 2019.08.12 11:00

Autor: Marta Król (RW), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Serdecznie zapraszamy beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, do udziału w konkursie pn. „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

 

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie oraz nagrodzenie tych projektów zrealizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”, które w wysokim stopniu aktywizują mieszkańców sołectw oraz poprawiają jakość ich życia. Aktywizacja społeczności wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw jest bardzo ważnym czynnikiem służącym wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców w sołectwach.

W tym roku zgłoszone projekty będą rozpatrywane w następujących kategoriach:

  1. Bezpieczne i przyjazne sołectwo (dla projektów dot. zagospodarowania terenu: zieleń publiczna i zadrzewienia, chodniki, oświetlenie, skwery, ogrodzenia, oznakowania drogowe, projekty dot. OSP, etc.);
  2. MIAS rekreacyjnie (dla projektów dot. budowy i wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, altan i wiat ogrodowych);
  3. Odnowione Mazowsze (remont budynków użyteczności publicznej – świetlic, strażnic etc.);
  4. MIAS folklorystycznie (zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych, sprzętu nagłaśniającego etc.);
  5. Doposażone sołectwo (zakup wyposażenia świetlic wiejskich, remiz, bibliotek etc.);
  6. MIAS innowacyjnie (projekty o oryginalnym i nietypowym podejściu).

Dodatkowo, spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa przyzna Nagrodę Specjalną – tytuł Sołectwa Gospodarnego, za projekt zrealizowany z dużym aktywnym udziałem mieszkańców sołectwa, nakładem pracy wykonywanej w czynie społecznym, etc.

 

Łączna pula nagród w konkursie to 55 000 zł.

 

Zgłoszone do konkursu zadanie musi być już zakończone. Należy uprzednio, lub równocześnie ze zgłoszeniem złożyć „Sprawozdanie końcowe z realizacji tego zadania”.

 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową i załączniki należy wysłać lub dostarczać osobiście w terminie od 20 sierpnia do 30 września 2019 r. (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Skoczylasa 4, 03 – 469 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konkurs MIAS MAZOWSZE 2019”.

 

Szczegóły znajdują się w załączonym regulaminie, a w przypadku dodatkowych pytań informacji udziela Marta Król – pracownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 22 59 79 249, e-mail: .

 

Zapraszamy do udziału!

Pliki do pobrania

Rozmiar: 132 kB, Liczba pobrań: 349, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 1015 kB, Liczba pobrań: 389

Liczba wyświetleń: 1056

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.