„Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski”

O projekcie

2013.12.13 11:30 , aktualizacja: 2016.04.28 10:26

Autor: Departament Rolnistwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Projekt „Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski” nastawiony jest przede wszystkim na promocję wizerunkową regionu oraz promocję bezpośrednią potencjału gospodarczego branż priorytetowych dla regionu (tj. rolno-spożywczej, IT/ICT, turystycznej, biotechnologicznej, chemicznej, meblarskiej), prowadzącą do intensyfikacji zagranicznej współpracy gospodarczej.

 

Istotą działań zaplanowanych w projekcie jest zapewnienie województwu mazowieckiemu miejsca w czołówce gospodarczych liderów na rynku krajowym i zagranicznym poprzez promowanie regionu jako przyjaznego dla przedsiębiorców stawiających na innowacje i nowoczesne rozwiązania biznesowe.

W ramach Projektu przewiduje się wsparcie i integrację zadań w zakresie promocji gospodarczej regionu poprzez:

  • organizację imprez oraz kampanii promocyjnych i marketingowych;
  • uczestnictwo w targach, imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
  • udział w branżowych misjach gospodarczych służacych wyszukiwaniu i doborowi partnerów na rynkach docelowych;
  • przygotowanie materiałów promocyjnych;
  • rozbudowaną kampanię promocyjną.

W zakresie projektu oferujemy mazowieckim przedsiębiorcom organizację udziału w krajowych i zagranicznych wydarzeniach targowo-wystawienniczych w postaci wspólnego stoiska przedsiębiorców z Mazowsza. Koszty uczestnictwa są częściowo pokrywane ze środków Projektu w ramach pomocy de minimis. Przedsiębiorców zainteresowanych wejściem na rynki zagraniczne oraz  poszerzeniem kontaktów biznesowych zapraszamy do udziału w zagranicznych misjach gospodarczych. 

 

Projekt  „Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski”  znajduje się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013, a jego beneficjentem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Szczegółowych informacji o Projekcie udziela Wykonawca, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków z budżetu Państwa.

 

Więcej informacji o projekcie.

 

Liczba wyświetleń: 3360