Prezydium sejmiku

Ludwik Rakowski

Ludwik Rakowski

Rys biograficzny

Ludwik Rakowski (ur. w 1975 r.)

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Podyplomowe Studia Menadżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

W latach 1998–2002 sprawował mandat radnego powiatu warszawskiego. Następnie w ciągu pięciu lat pełnił funkcję kolejno zastępcy oraz burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

 

W grudniu 2007 r. wybrany przez Sejmik Województwa Mazowieckiego na funkcję wicemarszałka, którą pełnił do 2010 r.

Radny województwa mazowieckiego III, IV i V kadencji, ponownie wybrany na VI kadencję.

 

Członek Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie oraz Delegat do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP.

Aktualnie Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

 

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej.

Sekretariat: Pl. Bankowy 3/5, p. nr 142,
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: