Prezydium sejmiku

Tomasz Kucharski

Tomasz Kucharski

Rys biograficzny

Tomasz Kucharski (ur. 1953 r.)

 

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, specjalista rehabilitacji ruchowej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej w Akademii Leona Koźmińskiego.

 

Od 1995 do 1999 roku pełnił funkcję Kierownika Referatu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Gminy Warszawa - Rembertów. W latach 1999 – 2006 był zastępcą Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Dzielnicy Warszawa - Wawer. Od 2006 roku  - Burmistrz Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy.

 

Radny województwa mazowieckiego III, IV i V kadencji, ponownie wybrany na VI kadencję.

 

Społecznik, współzałożyciel oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rembertowie, przez kilka lat pełnił funkcję prezesa.

 

Pasjonat sportu, który w młodości uprawiał wyczynowo.

 

Członek Platformy Obywatelskiej.

 

e-mail: