Prezydium sejmiku

Mirosław Adam Orliński

Mirosław Adam Orliński

Rys biograficzny

Radny województwa mazowieckiego IV, V i VI kadencji. Prawnik i doktorant prawa konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego.