Prezydium sejmiku

Marcin Podsędek

Marcin Podsędek

Rys biograficzny

Radny Sochaczewa VI i VII kadencji. Radny województwa mazowieckiego VI kadencji. Pracownik Kancelarii Sejmu RP.