Kadencja IV

 1. Antczak Henryk
  PSL
 2. Augustyniak Mirosław
  PSL
 3. Baj Mateusz
  PO
 4. Bartelski Wojciech
  PO
 5. Bornowska Katarzyna
  PO
 6. Celej Leszek
  PO
 7. Chrzanowski Witold
  PSL
 8. Czekalski Paweł
  PO
 9. Gajewska Maria XI 2011 - mandat po M. Martynowskim
  PiS
 10. Gawkowski Krzysztof
  SLD
 11. Gołąbek Zbigniew
  PSL
 12. Górska Agnieszka XI 2011 - mandat po Z. Kuźmiuku
  PiS
 13. Kierzkowska Urszula
  PO
 14. Koczorowska Jolanta
  PO
 15. Kołodziejski Witold
  PiS
 16. Komorowski Maurycy
  PO
 17. Kotlewski Stefan
  PO
 18. Kowalska Maria XII 2010 - mandat po G. Benedykcińskim
  PSL
 19. Krawczyk Wiesława
  PSL
 20. Krupiński Marian
  PSL
 21. Kucharski Tomasz
  PO
 22. Lanc Elżbieta
  PO
 23. Łuczycki Andrzej
  PO
 24. Łyjak Olga XI 2011 - mandat po M. Święcickim
  PO
 25. Obermeyer Paweł
  Radni Niezrzeszeni
 26. Orliński Mirosław Adam
  PSL
 27. Orzełowska Janina Ewa
  PSL
 28. Pacholczak Bożenna
  PSL
 29. Paprocka-Ślusarska Wioletta
  PO
 30. Papuga Marek
  SLD
 31. Piechota Krzysztof XI 2011 - mandat po J. Sasinie
  PiS
 32. Piekarska Katarzyna
  SLD
 33. Pietruczuk Grzegorz
  SLD
 34. Przybytniak Leszek
  PSL
 35. Pszczółkowski Benedykt
  PiS
 36. Rakowski Ludwik
  PO
 37. Rejczak Jan IV 2011 - mandat po I. Marszałkiewiczu
  PiS
 38. Rejmer Leszek
  SLD
 39. Rogg Janina
  PiS
 40. Rudzińska-Mękal Barbara
  PiS
 41. Rybski Stanisław
  SLD
 42. Ryś-Ferens Erwina
  PSL
 43. Skolimowski Krzysztof XI 2011 - mandat po M. Kierwińskim
  PO
 44. Snarski Andrzej XI 2011 - mandat po M. Gosiewskiej
  PiS
 45. Struzik Adam
  PSL
 46. Tchórzewski Karol
  PiS
 47. Tomaszewska Ewa
  PiS
 48. Uranowska-Muszyńska Urszula
  PO
 49. Wojciechowska-Tsobekhia Martyna
  PiS
 50. Żochowski Krzysztof
  PiS

RADNI USTĘPUJĄCY PRZED KOŃCEM KADENCJI
 1. Benedykciński Grzegorz
  PSL
  XII 2010 - wygaśnięcie mandatu
 2. Gosiewska Małgorzata
  PiS
  X 2011 - wygaśnięcie mandatu
 3. Kierwiński Marcin
  PO
  X 2011 - wygaśnięcie mandatu
 4. Koc Maria
  PiS
  X 2014 - wygaśnięcie mandatu
 5. Kuźmiuk Zbigniew
  PiS
  X 2011 - wygaśnięcie mandatu
 6. Marszałkiewicz Igor
  PiS
  III 2011 - wygaśnięcie mandatu
 7. Martynowski Marek
  PiS
  X 2011 - wygaśnięcie mandatu
 8. Sasin Jacek
  PiS
  X 2011 - wygaśnięcie mandatu
 9. Święcicki Marcin
  PO
  X 2011 - wygaśnięcie mandatu