Harmonogram sesji sejmiku

Posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego rozpoczynają się o godzinie 11.00 w sali 169, Ratusz, pl. Bankowy 3/5 w Warszawie.

 

Uprzejmie informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych zbieranych w związku ze wstępem na sesję Sejmiku jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: , ePUAP: /umwm/esp;
  2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: .

Pani/Pana dane osobowe:

  1. będą przetwarzane w związku z obowiązkiem prawnym administratora, o którym mowa w art. 15a oraz 21 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w celu zapewnienia jawności działania organów,
  2. odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną administratora (m.in. Landtech Sp. z o.o.),
  3. obrady sejmiku województwa są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk; ponadto obrady są protokołowane. Nagrania obrad oraz protokoły sesji sejmiku udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej samorządu województwa;
  4. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji - dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;
  5. będą publikowane przez okres 10 lat.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji dostępnych jest w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, przy ulicy Stawki 1 w Warszawie lub na stronie internetowej www.uodo.gov.pl).

Korzystając z prawa głosu podczas sesji sejmiku należy pamiętać, że wszystkie wypowiedzi są utrwalane na ww. zasadach. Podawanie danych osobowych osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie za ich zgodą.

Administrator zastrzega, że nagrania obrad mogą być anonimizowane w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawa do prywatności oraz zasady minimalizacji danych.


Harmonogram sesji sejmiku w roku 2021


Harmonogram sesji sejmiku w roku 2021
L.p Termin posiedzenia Uwagi
1 2021-01-26
2 2021-02-23
3 2021-03-16
4 2021-04-20
5 2021-05-18
6 2021-06-22
7 2021-07-06
8 2021-09-14
9 2021-10-12
10 2021-11-23
11 2021-12-21

Harmonogram sesji sejmiku w roku 2020


Harmonogram sesji sejmiku w roku 2020
L.p Termin posiedzenia Uwagi
1 2020-01-21
2 2020-03-03
3 2020-04-28
4 2020-05-19
5 2020-06-23
6 2020-07-07
7 2020-08-25
8 2020-09-08
9 2020-10-13
10 2020-10-29
11 2020-11-05
12 2020-11-20
13 2020-12-15

Harmonogram sesji sejmiku w roku 2019


Harmonogram sesji sejmiku w roku 2019
L.p Termin posiedzenia Uwagi
1 2019-01-22
2 2019-02-19
3 2019-03-19
4 2019-04-16
5 2019-05-21
6 2019-06-18
7 2019-07-09
8 2019-09-10
9 2019-10-15
10 2019-11-19
11 2019-12-17

Harmonogram sesji sejmiku w roku 2018


Harmonogram sesji sejmiku w roku 2018
L.p Termin posiedzenia Uwagi
1 2018-01-30
2 2018-02-27
3 2018-03-28
4 2018-04-24
5 2018-05-22
6 2018-06-19
7 2018-07-10
8 2018-08-21
9 2018-09-18
10 2018-10-16
11 2018-11-13
12 2018-11-19
13 2018-11-27
14 2018-12-19

Harmonogram sesji sejmiku w roku 2017


Harmonogram sesji sejmiku w roku 2017
L.p Termin posiedzenia Uwagi
1 2017-01-24
2 2017-02-28
3 2017-03-28
4 2017-04-25
5 2017-05-23
6 2017-06-20
7 2017-07-11
8 2017-08-29
9 2017-09-27
10 2017-10-24
11 2017-11-21
12 2017-12-04
13 2017-12-19

Harmonogram sesji sejmiku w roku 2016


Harmonogram sesji sejmiku w roku 2016
L.p Termin posiedzenia Uwagi
1 2016-01-25
2 2016-02-22
3 2016-03-21
4 2016-04-18
5 2016-05-16
6 2016-06-21
7 2016-07-11
8 2016-09-05
9 2016-10-24
10 2016-11-21
11 2016-12-19

Harmonogram sesji sejmiku w roku 2015


Harmonogram sesji sejmiku w roku 2015
L.p Termin posiedzenia Uwagi
1 2015-01-26
2 2015-02-16
3 2015-03-16
4 2015-04-20
5 2015-05-18
6 2015-06-15
7 2015-07-06
8 2015-07-27
9 2015-09-08
10 2015-10-05
11 2015-11-23
12 2015-12-21

Harmonogram sesji sejmiku w roku 2014


Harmonogram sesji sejmiku w roku 2014
L.p Termin posiedzenia Uwagi
1 2014-01-20
2 2014-02-10
3 2014-03-10
4 2014-03-17
5 2014-04-07
6 2014-04-14
7 2014-04-28
8 2014-05-19
9 2014-06-16
10 2014-07-07
11 2014-09-08
12 2014-10-06
13 2014-11-03
14 2014-11-27
15 2014-12-15

Harmonogram sesji sejmiku w roku 2013


Harmonogram sesji sejmiku w roku 2013
L.p Termin posiedzenia Uwagi
1 2013-01-21
2 2013-02-18
3 2013-03-18
4 2013-04-22
5 2013-05-20
6 2013-06-24
7 2013-07-15
8 2013-09-09
9 2013-10-28
10 2013-11-25
11 2013-12-16

Harmonogram sesji sejmiku w roku 2012


Harmonogram sesji sejmiku w roku 2012
L.p Termin posiedzenia Uwagi
1 2012-02-06
2 2012-03-12
3 2012-04-13
4 2012-05-21
5 2012-06-25
6 2012-07-12
7 2012-09-10
8 2012-10-22
9 2012-11-23
10 2012-12-17
11 2012-12-31

Harmonogram sesji sejmiku w roku 2011


Harmonogram sesji sejmiku w roku 2011
L.p Termin posiedzenia Uwagi
1 2011-01-31
2 2011-03-21
3 2011-04-18
4 2011-05-16
5 2011-06-20
6 2011-07-11
7 2011-09-05
8 2011-10-24
9 2011-11-21
10 2011-12-19

Harmonogram sesji sejmiku w roku 2010


Harmonogram sesji sejmiku w roku 2010
L.p Termin posiedzenia Uwagi
1 2010-01-18
2 2010-02-22
3 2010-03-22
4 2010-04-26
5 2010-05-31
6 2010-07-05
7 2010-09-06
8 2010-10-11
9 2010-11-08
10 2010-12-02 Godz. rozpoczęcia: 12.00
11 2010-12-20

Harmonogram sesji sejmiku w roku 2009


Harmonogram sesji sejmiku w roku 2009
L.p Termin posiedzenia Uwagi
1 2009-02-09
2 2009-03-16
3 2009-04-27
4 2009-05-18
5 2009-06-15
6 2009-07-06
7 2009-07-27
8 2009-09-07
9 2009-10-12
10 2009-11-16
11 2009-12-21

Harmonogram sesji sejmiku w roku 2008


Harmonogram sesji sejmiku w roku 2008
L.p Termin posiedzenia Uwagi
1 2008-01-28
2 2008-02-25
3 2008-03-31
4 2008-04-21
5 2008-05-26
6 2008-06-16
7 2008-07-14
8 2008-09-08
9 2008-10-13
10 2008-11-17
11 2008-12-22

Harmonogram sesji sejmiku w roku 2007


Harmonogram sesji sejmiku w roku 2007
L.p Termin posiedzenia Uwagi
1 2007-01-15
2 2007-02-19
3 2007-03-19
4 2007-04-02
5 2007-04-24
6 2007-05-21
7 2007-06-25
8 2007-07-16 Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 12:00
9 2007-09-10
10 2007-09-25 (uroczysta sesja na Zamku Królewskim i wręczenie Nagród im. C. K. Norwida)
11 2007-10-15
12 2007-11-26
13 2007-12-20

Harmonogram sesji sejmiku w roku 2006


Harmonogram sesji sejmiku w roku 2006
L.p Termin posiedzenia Uwagi
1 2006-02-06
2 2006-03-13
3 2006-04-24 (sesja absolutoryjna)
4 2006-05-29
5 2006-07-03
6 2006-07-10 (3 lipca 2006 XXXIX sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego została przerwana w pkt 40 i będzie kontynuowana 10 lipca 2006.)
7 2006-09-04
8 2006-09-25 (uroczysta sesja na Zamku Królewskim i wręczenie Nagród im. C. K. Norwida)
9 2006-10-09
10 2006-10-27
11 2006-11-24 I posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego III kadencji
12 2006-12-04
13 2006-12-18

Harmonogram sesji sejmiku w roku 2005


Harmonogram sesji sejmiku w roku 2005
L.p Termin posiedzenia Uwagi
1 2005-01-31
2 2005-03-07
3 2005-04-25 (sesja absolutoryjna)
4 2005-06-09
5 2005-07-04
6 2005-09-05
7 2005-09-23 (uroczysta sesja na Zamku Królewskim
i wręczenie Nagród im. C. K. Norwida)
8 2005-10-24
9 2005-11-21
10 2005-12-19

Harmonogram sesji sejmiku w roku 2004


Harmonogram sesji sejmiku w roku 2004
L.p Termin posiedzenia Uwagi
1 2004-01-26
2 2004-03-08
3 2004-04-26 (sesja absolutoryjna)
4 2004-06-07
5 2004-07-05
6 2004-07-19
7 2004-08-30
8 2004-09-24 (uroczysta sesja na Zamku Królewskim
i wręczenie Nagród im. C. K. Norwida)
9 2004-10-07
10 2004-11-10 (rozpoczęcie o godz. 13:00)
11 2004-12-20

Harmonogram sesji sejmiku w roku 2003


Harmonogram sesji sejmiku w roku 2003
L.p Termin posiedzenia Uwagi
1 2003-01-13
2 2003-02-10
3 2003-02-24
4 2003-03-10
5 2003-03-24
6 2003-04-28 (sesja absolutoryjna)
7 2003-06-09
8 2003-06-30
9 2003-08-25
10 2003-09-22
11 2003-09-24 (uroczysta sesja na Zamku Królewskim
i wręczenie Nagród im. K.C. Norwida)
12 2003-10-20
13 2003-11-17
14 2003-12-15