Kadencja V

Wicemarszałek

Janina Ewa Orzełowska

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w likwidacji
Sekretariat: ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa
tel. (+22) 5662000
fax (+22) 8438071
e-mail:
Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
Sekretariat: ul. Stefana Roweckiego "Grota" 4, 06-500 Mława
tel. (+23) 6543877
fax (+23) 6543877
e-mail:
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Otwocku
Sekretariat: ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock
tel. (+22) 779 26 94
fax (+22) 779 26 94
e-mail:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Sekretariat: ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
serwis: www.wfosigw.pl
e-mail: