Kadencja V

Adam Struzik

Adam Struzik

Rys biograficzny

Urodził się 1 stycznia 1957 r. w Kutnie – lekarz, samorządowiec i społecznik, parlamentarzysta, polityk. Marszałek Senatu w latach 1993-1997, senator II, III i IV kadencji, od 2001 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 

Działalność zawodowa i społeczna

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista chorób wewnętrznych. Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia oraz podyplomowe studia menedżerskie z zakresu administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1990-1997 dyrektor naczelny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Strażak ochotnik i członek Zarządu Wojewódzkiego oraz Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Działalność polityczna

Od 1984 roku należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego, zasiada we władzach wojewódzkich i krajowych tej partii. Członek Europejskiej Partii Ludowej (EPP).

Senator RP w latach 1991-2001. Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Senatu RP II kadencji. W latach 1993-1997 Marszałek Senatu RP. Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego, które w roku 1997 uchwaliło obowiązującą Konstytucję RP.

W 2007 roku wybrany na posła VI kadencji Sejmu RP – zrezygnował z mandatu, pozostając na stanowisku Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

Działalność samorządowa

W latach 1984–1988 radny gminy Nowy Duninów, a od 1988 r. radny miasta i gminy Gąbin. W latach 1994–1998 delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Płockiego i do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Przewodniczący Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Od 1998 r. radny województwa mazowieckiego. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej I kadencji Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Od grudnia 2001 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Wiceprezes Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, którego zadaniem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów województw, dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich województw. Jako przedstawiciel tego gremium uczestniczy w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w nowej kadencji 2015–2018. Od 1 maja do 31 grudnia 2017 pełni rolę współprzewodniczącego KWRiST.

Od roku 2004 członek Komitetu Regionów w grupie politycznej EPP. 10 lutego 2010 r. powołany w skład Prezydium Komitetu Regionów.
Uczestniczy w pracach komisji: COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE),  ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii) oraz Wspólnych Komitetów Konsultacyjnych i grup roboczych, m. in. ds. zdrowia.

 

Odznaczenia i wyróżnienia

Za swoją działalność Adam Struzik został wyróżniony wieloma odznaczeniami, m.in.:

 • Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, przyznaną przez ministra administracji i cyfryzacji za dotychczasowe zasługi i pracę na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego (2015 r.),
 • Złotą Odznaką im. Króla Kazimierza Wielkiego, przyznaną przez warszawską Konfederację Budownictwa i Nieruchomości (2014 r.),
 • tytułem honorowym „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” przyznanym przez Radę Powiatu Sierpeckiego jako wyraz najwyższego uznania, wdzięczności i uhonorowania za zasługi na rzecz rozwoju powiatu sierpeckiego (2014 r.),
 • Odznaką Honorową im. Pamięci Prezydenta Stefana Starzyńskiego przyznaną przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy za wieloletnią działalność na rzecz stolicy (2013 r.),
 • Odznaczeniem „Zasłużony dla Ziemi Wyszogrodzkiej” (2013 r.), Złotym Krzyżem "Za Zasługi dla Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej" (2012 r.),
 • pamiątkowym medalem "Zasłużony dla Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka" (2012 r.)
 • odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego "Ambasador SM" (2012 r.) przyznawanym osobom, które zasłużyły się na polu podnoszenia świadomości społecznej na temat stwardnienia rozsianego,
 • statuetką "Przyjaciel Fundacji Dom Muzyka Seniora" (2012 r.),
 • nominacją na członka Polskiej Akademii Innowacji Turystyki za działalność na rzecz rozwoju polskiej turytyki (2012 r.),
 • Medalem Związku Oficerów Rezerwy RP (2012 r.),
 • Odznaką honorową „Za Zasługi dla Turystyki” (2012 r.),
 • odznaczeniem „Polonia Mater Nostra Est” (Polska jest naszą matką), przyznanym za szczególne zasługi dla Narodu i Państwa Polskiego oraz aktywną postawę patriotyczną (2011 r.) oraz Złotym Laurem „Polonia Mater Nostra Est” za wspieranie polskości na kresach wschodnich (2011 r.),
 • Medalem Zygmunta Jana Rumla za patriotyczną postawę oraz zasługi na rzecz utrwalania prawdy historycznej i pamięci o ofiarach ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej kresów wschodnich (2011 r.),
 • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, przyznanym przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, za wybitne zasługi w działalności na rzecz  społeczności lokalnej oraz za osiągnięcia w pracy samorządowej (2010),
 • Medalem – nagrodą im. Grzegorza Palki za za działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności województwa mazowieckiego na poziomie  lokalnym, krajowym i międzynarodowym (2009 r.),
 • Medalem od Polskiego Związku Głuchych za szczególne zasługi na rzecz osób niepełnosprawnych (2009 r.),
 • Złotym Medalem za Zasługi dla Policji (2008 r.),
 • Złotą koniczynką – odznaczeniem ruchu ludowego (2008 r.),
 • Odznaką Honorową PCK II stopnia (2006 r.),
 • Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Złotym Znakiem Związku OSP RP (2006 r.),
 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004 r.),
 • Wielkim Orderem Świętego Zygmunta, przyznanym przez Biskupa Płockiego Zygmunta Kamińskiego (2004 r.),
 • Orderem „Meritus Patriae” przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” za doprowadzenie do odzyskania i restauracji wielu ośrodków kultury i dziedzictwa narodowego na obczyźnie i zainicjowanie powstania Domu Polonii w Wilnie (2004 r.),
 • Medalem za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa, najwyższym odznaczeniem ruchu ludowego (1998 r.).
 • Statuetką „Lider działalności samorzadowej 2014" przynaną przez Wołomiński Klub Biznesu.

 

Został także uhonorowany wieloma odznaczeniami zagranicznymi, m.in.:

 • „Błagodarju” (w dosłownym tłumaczeniu znaczy „dziękuję”) odznaczenie przyznawane przez Gubernatora Obwodu Moskiewskiego za wspieranie efektywnej współpracy gospodarczej, działalność społeczną, charytatywną i wszelkie inicjatywy służące rozwojowi dobrych, partnerskich międzyregionalnych relacji. Udekorowanie osoby wyróżnionej zawsze odbywa się w uroczystych okolicznościach. Gubernator Borys Gromow, odznaczając marszałka w siedzibie Rządu Obwodu Moskiewskiego, podziękował za gotowość do podejmowania nowych wyzwań i zaangażowanie w zacieśnianie prowadzonej współpracy. Do medalu dołączony został, opatrzony pieczęcią herbową, akt nadania, podpisany przez gubernatora Borysa Gromowa (2011 r.),
 • „Za zasługi dla Podmoskowja” – Najwyższa Nagroda Dumy Obwodu Moskiewskiego, honorowe odznaczenie przyznane za zasługi w rozwoju dwustronnych kontaktów pomiędzy województwem mazowieckim a obwodem moskiewskim. Dyplom, dołączony do odznaczenia, podpisał i wręczył Przewodniczący Dumy Obwodu Moskiewskiego Walerij Aksakow (2011 r.),
 • Krzyżem Komandorskim Orderu Leopolda – najwyższym i najstarszym orderem Królestwa Belgii przyznawanym osobom szczególnie zasłużonym dla kraju (2009 r.),
 • Specjalnym Odznaczeniem Gubernatora Obwodu Moskiewskiego Federacji Rosyjskiej Borysa Gromowa za olbrzymi wkład w rozwój współpracy gospodarczej z zagranicą między obwodem moskiewskim i województwem mazowieckim (2008 r.),
 • Orderem Wolności Republiki Francuskiej – De GRAND Officier de L’Ordre National du Merite (1996 r.),
 • Orderem Honoru przez prezydenta Grecji K. Stefanopulosa (1996 r.).
 • Władze Uniwersytetu Keimyung w Korei Południowej przyznały Adamowi Struzikowi honorowy tytuł profesora spraw międzynarodowych. Otrzymał także nagrodę środowiska samorządowego „Najbardziej Podziwiany Marszałek Województwa” (2007 r.), nagrodę w kategorii „Najbardziej Podziwianego Marszałka Województwa” w ramach „Dni Samorządu – Innowator 2008”, nagrodę w kategorii „Człowiek Polskiego Samorządu” (2008 r.).

 

Został także wyróżniony tytułem „Przyjazny Przedsiębiorcom”, nadanym przez Radę i Zarząd Związku Pracodawców Warszawy (2007 r.). Od kwietnia 2011 roku - honorowy członek Izby Gospodarczej Regionu Płockiego.

 

Jest również finalistą IV edycji konkursu "Znakomity Przywódca"  (2010 r.) - nagrodę przyznał Komitet Polskiej Nagrody Jakości. Konkurs, zgodnie z założeniami organizatorów, promuje menadżerów, który swoją pracą przyczyniają się do sprawnego zarządzania firmą, urzędem czy zakładem pracy.  

 

W 2011 roku został laureatem konkursu Człowiek roku - przyjaciel kolei” w kategorii Samorządowiec roku, wyróżniony za wspieranie rozwoju potencjału pasażerskich przewozów koleją oraz śmiałe inwestycje taborowe. Otrzymał również statuetkę Królowej Bony - nagrodę "Zasłużony dla Gminy Chorzele".

 

Ponadto marszałkowi Adamowi Struzikowi nadano tytuły Honorowego Obywatela: gminy Zawidz (1999 r.), Długosiodła (2006 r.), Radzymina (2006 r.), Drobina (2006 r.), gminy Zaręby Kościelne (2008 r.), gminy Szczutowo (2008 r.), Nowego Dworu Mazowieckiego (2009 r.), Nowego Miasta nad Pilicą (2010 r.), gminy Mochowo (2010 r.), gminy Nowy Duninów (2011 r.), gminy Młodzieszyn (2013 r.) oraz gminy Sanniki (2014 r.). Uhonorowany zostal również nagrodą "Lwa Nasielska" (2008 r.), "Marszałek Sukcesu" przyznaną przez Urząd Miasta Sulejówek (2008 r.), nagrodą "Aleksandrii" za wybitny wkład w rozwój Siedlec, herbem gminy Somianka (2013 r.) oraz medalem "Zasłużony dla Ziemi Wyszogrodzkiej" (2013 r.).

 

Sekretariat: ul. Jagiellońska 26, IV piętro, p. 402,
tel. (+22) 5907-804
fax (+22) 5907-875
e-mail: