Kadencja V

Wiesław Mariusz Raboszuk

Wiesław Mariusz Raboszuk

Rys biograficzny

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Studiów Podyplomowych Zarządzania dla Pracowników Administracji Publicznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Wydział Ekonomii i Logistyki.

 

Od 1991 roku pełnił funkcje kierownicze w administracji rządowej i samorządowej, był m.in. kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki (1991–1999), kierownikiem Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy Lesznowola (1999–2000), zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2000–2001), kierownikiem/naczelnikiem Wydziału Zamówień Publicznych w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy (2001–2006), kierownikiem Działu Zamówień Publicznych Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (2007–2008) oraz dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie (2008–2011). Od października 2011 r. Członek Zarządu/Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

 

Brał także czynny udział w pracach legislacyjnych dotyczących tworzenia ustaw – prace Rządu RP, jak również w komisjach sejmowych i senackich.

 

Od stycznia 2005 r. członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych – konsultant, audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością.

 

Od listopada 2006 r. do października 2011 r. radny Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, przewodniczący Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska.

 

Od września 2011 r. do lutego 2014 r. członek rady nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. Od marca 2014 r. do lutego 2015 r. członek rady nadzorczej Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o. Od lutego 2015 r. członek rady nadzorczej Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie.

Sekretariat: ul. Jagiellońska 26, IV piętro, p. 427,
tel. (+22) 5907-819
fax (+22) 5907-616
e-mail: