Kadencja V

 

 

 

Janina Ewa Orzełowska

Janina Ewa Orzełowska

Rys biograficzny

Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wydziału Zarządzania w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej – menadżer publiczny na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Doświadczenie zawodowe

W latach 2000–2001 urzędnik administracji rządowej w Biurze Terenowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Od 2002 r. pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, a od 2007 r. dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach. Od listopada 2010 r. członek zarządu województwa mazowieckiego, od listopada 2014 r. wicemarszałek.

Radna województwa mazowieckiego IV i V kadencji, członek Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego, a także Komisji Budżetu i Finansów.

Delegatka Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, jako przedstawiciel uczestniczy w pracach Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa oraz pełni funkcję przedstawiciela w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy.

Od 2006 r., jako członek Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, aktywnie współpracuje z zagranicznymi regionami Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Zainteresowania

Sport, turystyka, muzyka.

 

Mężatka, dwoje dzieci.

 

 

Sekretariat: ul. Jagiellońska 26, II piętro, p. 239,
tel. (+22) 5907-807
fax (+22) 5907-872
e-mail: