Kadencja VI

Wiesław Raboszuk

Wiesław Raboszuk

Rys biograficzny

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Studiów Podyplomowych  Zarządzania dla Pracowników Administracji Publicznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych  Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Wydział Ekonomii i Logistyki.

 

Doświadczenie zawodowe

Od 2000 r. pełnił funkcje kierownicze w administracji rządowej i samorządowej, był m.in.  zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (2000–2001), kierownikiem Działu Zamówień Publicznych Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (2007–2008) oraz dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania  Programów Unijnych w Warszawie (2008–2011). Brał także czynny udział w pracach legislacyjnych dotyczących tworzenia ustaw – prace Rządu RP, jak również w komisjach sejmowych i senackich.

 

Od listopada 2006 r. radny Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, przewodniczący Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska.

 

Od października 2011 r. do maja 2014 r. członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Następnie do końca IV kadencji wicemarszałek. W pierwszym roku V kadencji ponownie członek zarządu, a od listopada 2015 r. do listopada 2018  wicemarszałek. W zarządzie województwa odpowiadał za kwestie związane z kulturą oraz wydatkowaniem środków unijnych.

Sekretariat: ul. Jagiellońska 26, IV piętro, p. 427,
tel. (22) 5907-819
fax (22) 5907-616
e-mail:

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.