Tagi

Wyników: 140 Aktualności

1. Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030 » więcej
2. Nie dajmy się Alzheimerowi » więcej
3. Żyj pełnią życia bez uzależnień » więcej
4. Dyrektorzy szpitali proszą wojewodę o pilne działania » więcej
5. O przyszłości Lotniska Modlin i rozwoju północno-zachodniego Mazowsza » więcej
6. Wspólnie o walce ze skutkami epidemii » więcej
7. O przygotowaniach do obchodów 30-lecia samorządności » więcej
8. Czy jesteśmy fonoholikami? » więcej
9. O inteligentnej specjalizacji na Mazowszu » więcej
10. Dwie dekady województwa mazowieckiego w statystyce » więcej
11. 15 lat Mazowsza w UE » więcej
12. Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii » więcej
13. Mazowsze walczy ze smogiem » więcej
14. Konferencja o wolontariacie » więcej
15. Konferencja „Rodzina z problemem uzależnień – konsekwencje dla dziecka” » więcej
16. Jak wygrać z przemocą? » więcej
17. Ile euro z Unii dla subregionu płockiego? » więcej
18. Ruszają szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów » więcej
19. Fundusze europejskie na Mazowszu po 2021 r. » więcej
20. Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi » więcej
21. „Mazowieckie drogi do Niepodległej” – ogólnopolska konferencja naukowa » więcej
22. O historii w Garwolinie » więcej
23. Jak dzielić pieniądze unijne po 2020 r.? » więcej
24. Telekonferencja Tavola » więcej
25. Oddali hołd powstańcom » więcej
26. Jak skutecznie czerpać z RPO WM 2014–2020? » więcej
27. Bezpieczeństwo przede wszystkim » więcej
28. O pomaganiu innym » więcej
29. Idea ratowania życia » więcej
30. Pamięci profesora Zbigniewa Strzeleckiego » więcej
31. Mazowsze gotowe na Światowe Dni Młodzieży » więcej
32. Wspólnie na rzecz kolei » więcej
33. Samorządy na start! » więcej
34. Podział województwa mazowieckiego – błąd społeczny i ekonomiczny? » więcej
35. O polityce przewozowej samorządu » więcej
36. Dobre wiadomości o eksporcie mikro i małych firm » więcej
37. Wsparcie dla organizacji pozarządowych i samorządów » więcej
38. Podział administracyjny Mazowsza – niekorzystny i nieracjonalny » więcej
39. E-administracja pełną parą » więcej
40. Renesans kształcenia zawodowego » więcej
41. O nowym PROW na kongresie » więcej
42. Inteligentne gospodarowanie energią » więcej
43. O nowym RPO WM 2014-2020 w subregionie ciechanowskim » więcej
44. „Dzień z Projektami Unijnymi” na SGH » więcej
45. Jak pomóc w powrocie do pracy? » więcej
46. Światowy Dzień walki z Cukrzycą » więcej
47. W Siedlcach dyskutowano o rynku rolniczym » więcej
48. Marszałek o projekcie ustawy o dochodach jst » więcej
49. Urząd Marszałkowski na Mazowszu najoszczędniejszy » więcej
50. „Janosikowe” – tylko zmniejszone o połowę pozwoli Mazowszu funkcjonować » więcej
51. Region-Gospodarka-Unia » więcej
52. Rozwój przedsiębiorczości – fundamentem przekształceń społecznych i podstawowym czynnikiem... » więcej
53. Trwają dalsze konsultacje PROW 2014-2020 » więcej
54. Przytyk świeci przykładem » więcej
55. III Kongres Promocji Mazowsza » więcej
56. Zrównoważony rozwój regionu zagrożony! » więcej
57. Rozwój energetyki na Mazowszu » więcej
58. Młodzież dźwignią wzrostu gospodarczego » więcej
59. VI Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich » więcej
60. Ratujmy historyczne nagrobki na siedleckim cmentarzu » więcej
61. Przez trzy dni o problemach służby zdrowia » więcej
62. ECOOP – wspólnie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego » więcej
63. Posiedzenie ENCORE » więcej
64. Energia odnawialna, drogi i rozwój Mazowsza w Lubowidzu » więcej
65. „Gaz łupkowy w Polsce – szanse, zagrożenia, oczekiwania” » więcej
66. Najlepsze praktyki w Europie dla Mazowsza » więcej
67. Produkt tradycyjny i regionalny a rozwój regionu » więcej
68. O kolejach dużych prędkości » więcej
69. Mazowsze a EURO 2012 » więcej
70. Wiedzieć, znaczy zarabiać » więcej
71. IV Europejskie Forum Gospodarcze » więcej
72. Kongres Kolejowy 2011 » więcej
73. Polski potencjał – hiszpańskie doświadczenia » więcej
74. Kierunek - kultura » więcej
75. Społeczeństwo informacyjne priorytetem samorządu » więcej
76. Promocja aktywnej integracji na Mazowszu » więcej
77. Stawiamy na edukacyjne projekty unijne » więcej
78. XIX Europejska Konferencja Służb Socjalnych » więcej
79. Siedem lat Polski w Unii Europejskiej » więcej
80. Konferencja pt. „Małopolski pracodawca: Zatrudnię...” » więcej
81. Konferencja podsumowująca działalność Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy » więcej
82. Obszar Metropolitalny Warszawy – kierunki rozwoju » więcej
83. Biznes bez granic w Radomiu » więcej
84. Przyszłość dialogu regionalnego w Polsce » więcej
85. X Ogólnopolski Zjazd Opiekunów Szkolnych Pracowni Informatycznych » więcej
86. Jak zwiększyć zatrudnienie w Polsce? » więcej
87. Jak zarządzać czasem? » więcej
88. Seminarium uniwersyteckie z marszałkiem Adamem Struzikiem » więcej
89. III Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej » więcej
90. Dyskusja o polityce miejskiej » więcej
91. Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza » więcej
92. Ekoinnowacje na Mazowszu » więcej
93. Przedstawiciele województw o rozwoju polskiej wsi » więcej
94. Zostań swoim wymarzonym szefem! » więcej
95. Wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami instytucji zaangażowanych w realizację Narodowych... » więcej
96. Integracja danych geodezyjno-kartograficznych » więcej
97. Szansa dla pacjentów z nowotworem mózgu » więcej
98. „Biznes Bez Granic” na Mazowszu » więcej
99. Konferencja „Innowacyjne Mazowsze” w Płocku » więcej
100. Resursa w Żyrardowie udostępniona zwiedzającym » więcej
101. Najzdolniejsi uczniowie z Mazowsza nagrodzeni » więcej
102. Podsumowanie GAMBIT-u płockiego » więcej
103. Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorców » więcej
104. O zdrowiu na Mazowszu » więcej
105. VI Konferencja Warszawskiego Zachodniego Partnerstwa Lokalnego » więcej
106. Produkt tradycyjny wizytówką Mazowsza » więcej
107. Dla rozwoju Mazowsza » więcej
108. Usuwamy azbest » więcej
109. Warunki i perspektywy rozwoju eksportu rolno-spożywczego » więcej
110. O wykorzystaniu funduszy europejskich w czasie spowolnienia gospodarczego » więcej
111. „Lokalne Badania Naukowe i Prace Rozwojowe (B+R) w e-globalnym Świecie” » więcej
112. Konferencja podsumowująca wdrażanie PO KL na Mazowszu » więcej
113. Mazowsze pięknieje dzięki RPO WM » więcej
114. Razem dla Mazowsza-Edukacja w działaniu » więcej
115. Jubileusz Pracowni Hemodynamiki » więcej
116. „Zagrajmy o sukces” na Mazowszu » więcej
117. O polityce spójności w piątą rocznicę wejścia do UE » więcej
118. Efektywność Energetyczna w Miastach – Doświadczenia Szwecji, Finlandii i Państw Grupy... » więcej
119. „Mazowsze pięknieje” » więcej
120. Mazowsze jako region przejściowy – konferencja » więcej
121. Współpraca gospodarcza z Obwodem Moskiewskim » więcej
122. Mazowsze Chopina » więcej
123. Międzynarodowa konferencja „Świat – Europa – Polska. Przyszłość Mazowsza” » więcej
124. Osiągnięcia i perspektywy rozwoju muzealnictwa polskiego » więcej
125. Internet w każdej gminie » więcej
126. O małych i średnich przedsiębiorstwach w dobie kryzysu » więcej
127. Jak walczyć z cukrzycą » więcej
128. Największy „Sad Europy” jest na Mazowszu » więcej
129. Regiony na rzecz zmian ekonomicznych » więcej
130. 10 lat funkcjonowania samorządu województw » więcej
131. Ochrona Zabytów na Mazowszu » więcej
132. Europejskie forum na temat spójności terytorialnej i przyszłości polityki spójności » więcej
133. Rok Chopinowski 2010 » więcej
134. Ruszył portal o wychowaniu komunikacyjnym » więcej
135. Porty lotnicze motorem rozwoju regionalnego » więcej
136. Konferencja nt. realizacji Programu Małej Retencji dla Województwa Mazowieckiego » więcej
137. Open Days lokalnie – konferencja „Na Mazowszu, czyli w Europie” » więcej
138. Podsumowanie ZPORR 2004 - 2006 » więcej
139. Metropolie - wyzwania dla polityki regionalnej » więcej
140. Jubileusz mazowieckich WORD-ów » więcej

Wyników: 17 Z regionu

141. Myśl globalnie, działaj lokalnie » więcej
142. Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie » więcej
143. W trosce o zdrowie psychiczne najmłodszych » więcej
144. Mazowsze przygotowuje się na kanonizację Jana Pawła II » więcej
145. „Nowatorskie metody pracy z uczniem niepełnosprawnym” » więcej
146. Nowotwór prostaty - wyzwania i bariery » więcej
147. Moja firma-moja przyszłość » więcej
148. Szkoła – parasolem nad Europą » więcej
149. Seminarium poświęcone Regionalnym Strategiom Innowacji » więcej
150. „Naucz się z nami rozmawiać” » więcej
151. Debata o rozwoju eksportu » więcej
152. Konferencja poświęcona ks. Władysławowi Skierkowskiemu » więcej
153. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach niesie pomoc już 100 lat » więcej
154. Inwestycje w świetle wymagań RDW » więcej
155. Cyfrowe Mazowsze 2015 » więcej
156. OPEN DAYS na Mazowszu » więcej
157. Już wkrótce szybciej i sprawniej w urzędach » więcej