Tagi

Wyników: 104 Aktualności

1. 130 szkół dostanie komputery od samorządu Mazowsza » więcej
2. Odbyła się 144. sesja plenarna KR » więcej
3. O planie odbudowy Europy po pandemii » więcej
4. Sesja Plenarna Europejskiego Komitetu Regionów » więcej
5. Mazowsze w RegHub » więcej
6. Przenośne aparaty RTG trafiły do mazowieckich szpitali » więcej
7. 10 nowych ambulansów dla 5 mazowieckich stacji pogotowia ratunkowego » więcej
8. Ponad 72,6 mln zł z Unii Europejskiej dla mazowieckich jednostek naukowych » więcej
9. Dotacje płynnościowe dla 611 mazowieckich firm » więcej
10. Komitet Regionów UE o wyzwaniach w transporcie publicznym » więcej
11. Komisja COTER Europejskiego Komitetu Regionów » więcej
12. Sprzeciw wobec blokowania przez rząd budżetu UE » więcej
13. Budżet Unii Europejskiej na lata 2021–2027 a warunkowość związana z praworządnością » więcej
14. Marszałek sprawozdawcą unijnej opinii – obrady EKR » więcej
15. Sesja plenarna Komitetu Regionów UE » więcej
16. Ponad 2,4 mln zł na sprzęt medyczny w powiecie zwoleńskim » więcej
17. Powstała Rada ds. Unii Europejskiej przy marszałku województwa mazowieckiego » więcej
18. Mazowsze uruchamia kolejnych 105 mln zł z UE na walkę z COVID-19 » więcej
19. Już ponad 645 mln zł z UE dla regionu siedleckiego » więcej
20. Beneficjenci z regionu radomskiego pozyskali już ponad 650 mln zł z UE » więcej
21. Ponad milion środków ochrony osobistej trafiło już do mazowieckich szpitali » więcej
22. Samorząd Mazowsza: aż 150 mln zł z Unii Europejskiej dla szpitali. Dziś ruszył projekt! » więcej
23. Ponad 7,6 mln zł wsparcia z UE na przebudowę drogi Szumanie–Bielsk w powiecie płockim » więcej
24. Dwie dekady województwa mazowieckiego w statystyce » więcej
25. Z inicjatywy marszałka Adama Struzika, na Mazowszu w maju 2020 r. odbędzie się seminarium Komisji... » więcej
26. 15 lat Mazowsza w Unii Europejskiej » więcej
27. Europejski Green Week w Warszawie » więcej
28. 15 lat Mazowsza w UE – subregion radomski » więcej
29. Nabrzeże Wiślane i bulwary nadrzeczne w Płocku już po remoncie » więcej
30. Wspólne wartości państw członkowskich UE » więcej
31. Mazowsze: jeden program operacyjny – dwa podejścia do korzystania ze środków unijnych » więcej
32. O przyszłości Europy rozmawiano podczas szczytu miast i regionów UE w Bukareszcie » więcej
33. Muzeum Żydów Mazowieckich świętuje szóstą rocznicę działalności » więcej
34. O polityce spójności UE w Dubrowniku » więcej
35. Warszawa w czołówce Eurostatu » więcej
36. Kolejne posiedzenie ENVE » więcej
37. Obradowało Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów » więcej
38. Droga w Mrozowej Woli już otwarta » więcej
39. Debata o przyszłości Europy » więcej
40. O podziale środków unijnych po 2020 r. » więcej
41. Sojusz na rzecz silnej polityki spójności » więcej
42. Ruszają konsultacje polityki spójności po 2020 » więcej
43. Sojusz z myślą o przyszłości UE » więcej
44. Stymulowanie rozwoju regionu » więcej
45. Mazowsze rozwija się najszybciej! » więcej
46. O unijnym budżecie » więcej
47. O zmianach i wyzwaniach demograficznych w Unii Europejskiej » więcej
48. Energia dla domków jednorodzinnych » więcej
49. Działa sprawnie od dekady » więcej
50. O budżecie UE i polityce spójności » więcej
51. O polityce spójności i budżecie UE » więcej
52. W Warszawie obraduje COTER » więcej
53. Wielki sukces Mazowsza » więcej
54. Miliony dla Warki i stołecznego instytutu » więcej
55. Mazowsze stawia na transport » więcej
56. Upraszczanie wdrażania Polityki Spójności » więcej
57. Unijne ramy klimatyczno-energetyczne » więcej
58. O rynku pracy w Brukseli » więcej
59. Mazowsze już korzysta z nowej perspektywy unijnej » więcej
60. Bibliotekarze mieli swoje święto » więcej
61. Minuta ciszy pamięci ofiar zamachów terrorystycznych w Brukseli » więcej
62. O środowisku i energii w Brukseli » więcej
63. O współpracy i wyzwaniach Unii » więcej
64. Środki unijne zagrożone » więcej
65. Prawie 3 mld zł z UE do wydania w 2016 r. » więcej
66. Jest decyzja rządu – podział statystyczny, a nie administracyjny » więcej
67. O nowym PROW na kongresie » więcej
68. Ku harmonijnemu rozwojowi w UE » więcej
69. Prawie 1,5 mln zł dla Nowodworskiego Centrum Medycznego » więcej
70. Wiejski Dom Kultury Olszynka już otwarty » więcej
71. Nowoczesne rozwiązania w ostrołęckim szpitalu » więcej
72. O zmianach klimatycznych i unii energetycznej » więcej
73. Obrady V4 » więcej
74. Ustalenia w Mediolanie » więcej
75. Nowa rola Pałacu Biskupiego w Górze Kalwarii » więcej
76. Nowe możliwości szydłowieckiego muzeum » więcej
77. Sezon rowerowy otwarty » więcej
78. O wzroście gospodarczym w krajach członkowskich UE » więcej
79. „Pro Masovia” dla Drobina » więcej
80. Święto polskich regionów w Brukseli » więcej
81. 23. Posiedzenia Komisji ENVE » więcej
82. Szczyt regionalnych i lokalnych przywódców politycznych EPL » więcej
83. Wędzić czy nie wędzić? » więcej
84. Jak zainwestować unijne środki » więcej
85. Korytarze transportowe UE sposobem na wzrost gospodarczy » więcej
86. Na ferie do pływalni » więcej
87. Dyskusja nad opinią ws. wykonania unijnego budżetu » więcej
88. O przyszłości Komitetu Regionów » więcej
89. Czas na młodych! » więcej
90. W Komitecie Regionów rozmawiano o Macedonii » więcej
91. II posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego » więcej
92. Zrównoważony transport tematem obrad Komitetu Regionów » więcej
93. O europejskiej kosmicznej polityce przemysłowej » więcej
94. Konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa zakończone » więcej
95. Posiedzenie komisji COTER » więcej
96. O strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego » więcej
97. Posiedzenie Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego UE » więcej
98. Regiony i miasta na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego » więcej
99. Posiedzenie Rady Programowej Związku Województw RP » więcej
100. O polityce spójności w piątą rocznicę wejścia do UE » więcej
101. Posiedzenie Komisji DEVE Komitetu Regionów » więcej
102. Open Days 2009 – Europejski Tydzień Regionów i Miast » więcej
103. Sesja Plenarna Komitetu Regionów » więcej
104. Europejskie forum na temat spójności terytorialnej i przyszłości polityki spójności » więcej

Wyników: 5 Z regionu

105. O nowej perspektywie unijnej » więcej
106. Urzędnicy podnoszą swoje kwalifikacje » więcej
107. Unia Europejska wita Chorwację » więcej
108. Europamobil na Mazowszu » więcej
109. Europamobil rusza do mazowieckich szkół » więcej

Wyników: 1 Programy w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

110. Informacje z Krajowego Punktu Kontaktowego Interreg EUROPA » więcej

Wyników: 1 Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020

111. Apel marszałków » więcej

Wyników: 2 Z serca Polski nr 9/17

112. Skutecznie czerpiemy z funduszy UE » więcej
113. Finanse unijne na miarę wyzwań » więcej

Wyników: 1 Z serca Polski nr 12/17

114. Unijne rolnictwo po 2020 roku » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 4/18

115. Po co nam wspólna Europa? » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 6/18

116. Nie wierzyli, że nam się uda » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 9/18

117. Walka o każde euro » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 10/18

118. Nie dajmy sobie urządzać świata » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 4/19

119. Za co możemy być wdzięczni Unii? » więcej

Wyników: 2 Mazowsze serce Polski nr 5/19

120. O tym się mówi - miesiąc na Mazowszu » więcej
121. 15 lat w Unii Europejskiej » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 5/20

122. O tym się mówi – miesiąc na Mazowszu » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 10/20

123. Mazowsze sercem Europy » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 11/20

124. Samorządy nie chcą podziału Mazowsza » więcej